КАРИТАС СОФИЯ В ЧИСЛА

29
ГОДИНИ РАБОТА
3857
ДОКОСНАТИ ЖИВОТА
ПРЕЗ 2021
99
платени сътрудници
ПРЕЗ 2021
255
доброволци
ПРЕЗ 2021