Young Caritas

Начало на проекта
01/01/2024
Край на проекта
31/12/2024
Събрани
0 BGN
Необходими
0 BGN
Последно обновяване: 29/03/2024

Началото на нашето младежко доброволческо движение Young Caritas е дадено през юни 2020, а в началото на октомври е открит и Центърът Young Caritas за работа с доброволци. Насочен е към млади хора (18 - 30 г.), които да инициират, организират и самостоятелно да осъществят събития със социална насоченост. Целта е както да бъдат подкрепени вече съществуващите социални центрове на Каритас София чрез доброволческа дейност, така и да насърчим нови доброволчески инициативи, произтичащи от самите доброволци.

Сред основните цели на проекта е развиването на лидерски умения у младите, тяхното овластяване и привличането на активни граждани в доброволчески инициативи, в които младите създават връзки помежду си, придобиват нови умения, които могат да използват в работата си и се ограмотяват по социални теми, засягащи страната.

Още на  първата среща на доброволците в Център Young Caritas бяха обособени сферите, в които може да се извършва доброволческа дейност. Като основни полета и целеви групи се обособяват следните:

  • бежанци
  • стари хора
  • деца
  • обучения
  • спортни и еко акции
  • бездомни животни
  • арт дейности
  • разнасяне на храна
  • кухня за бездомни

ЛИНК за записване за обучение и участие в проекта

Лични истории