Проект "Подкрепа за бъдеще"

Начало на проекта
19/01/2022
Край на проекта
18/01/2024
Събрани
1738908 BGN
Необходими
1738908 BGN
Последно обновяване: 10/06/2022

Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм в рамките на програма „Вътрешни работи“ и цели да допринесе за подобряване на условията и националния капацитет за прием на търсещи международна закрила, с фокус върху непридружените деца.  

 

Лични истории