Център за интеграция на бежанци и мигранти “Св. Анна“

Начало на проекта
01/01/2024
Край на проекта
31/12/2024
Събрани
0 BGN
Необходими
0 BGN
Последно обновяване: 09/02/2024

В Център за интеграция на бежанци и мигранти “Св. Анна“ посрещаме хората с уважение и разбиране. Тук нашите специалисти внимателно изслушват запитванията на посетителите, подготвят индивидуални интеграционни планове и предоставят подкрепа в последващите услуги.

 

Ние предлагаме:

Социална работа и медиация. Индивидуална подкрепа, включваща социално консултиране и медиация, чрез която се улеснява достъпа до услуги и реализацията на права и задължения, превод, придружаване и посредничество пред здравни заведения, училища и детски градини, държавни и общински институции. При нужда от психотерапевтична, правна или друга специализирана помощ нашите служители насочват клиентите на центъра към съответните специалисти и организации.

Детско развитие и образование. Съдействие на деца в училищна възраст в усвояването на учебния материал и в подготовка на домашните работи. Дейността в Клуб „Домашна работа“ се координира от преподаватели с активна подкрепа от наши доброволци. На родители и деца, които все още не са записани в българската образователна система, предоставяме консултации за реда на прием в училище, както и практическа подкрепа за избор и записване. Поддържаме активен контакт с учители и родители, за да улесним адаптацията на децата в новата среда и да противодействаме на отпадане от образователната система.

 

Заетост и личностно развитие.

Кариерният център в „Св. Анна“ развива дейност в няколко направления:

Обучения за пазара на труда, финансови обучения, за самостоятелно търсене на работа, за създаване на автобиографии и подготовка за явяване на интервю, професионално обучение и др.; изграждане на трайни контакти с нови работодатели и партньорска мрежа; индивидуални консултации относно пазара на труда и проучване на компетентностите на търсещите работа; придобиване и повишаване на езикови компетенции по български език чрез богата палитра от възможности за учене в неприсъствена форма и чрез преживяване, и с фокус върху индивидуалните потребности. Екипът ни създаде онлайн съдържание и тества различни платформи и формати, за да продължи да предоставя качествени услуги без прекъсване.

 

Взаимодействие с приемащото общество и гражданско участие

Дейностите за връзка с приемащото общество и насърчаване на социалното включване и гражданското участие сред гражданите на трети държави се фокусира основно в провеждане на Менторска програма, насърчаваща социалните контакти с местната общност и практикуване на български език; включване на граждани на трети държави като доброволци; сесии за културна и социална ориентация, които да запознаят чужденците с бита и културата на нашата страна. В тази връзка създадохме и преведохме на 4 езика видеогид, даващ кратка, но съществена информация за социално – икономическия живот на нашата страна.   https://www.youtube.com/watch?v=ej-O2uF2BtU&t=30s

Съществен момент в работата ни е организиране на събития и чествания на национални и религиозни празници, които оказват трайно и положително въздействие върху хората.

 

Център „Св. Анна“ се намира в сърцето на София (ул. „Струма“ №1) и е отворен за всички от понеделник до петък между 9:30 – 17:30 часа.

За контакти

Владислав Дамянов

Тел.: +359 2 8696335

Email: st.anna@caritas-sofia.org

 

Лични истории