„Благовещение” център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания

Начало на проекта
01/01/2024
Край на проекта
31/12/2024
Събрани
225000 BGN
Необходими
228000 BGN
Последно обновяване: 09/02/2024

Центърът предлага комплексни услуги на деца и младежи с физически и ментални увреждания.

Отнасяме се с разбиране и обич към всички, които посещават нашия център. Вярваме, че децата и младежите с увреждания имат нужда от спокойно защитено пространство, в което да изразяват себе си и да усвояват нови умения за справяне. Създаваме обстановка, в която те се чувстват сигурни да експериментират и да се развиват. Често ги водим извън център „Благовещение“, за да ги подкрепим в адаптацията към външната среда.

Част от децата ни посещават почасово, а други остават за цял работен ден. Това е изключително важно за родителите, защото им дава възможността да започнат работа, да подпомогнат бюджета си и да се разделят със социалната изолация.

ЦСРИ „Благовещение” осигурява достъп на деца и възрастни с увреждания до висококачествена помощ целяща интеграцията им в общността чрез поддържане и придобиване на тяхната самостоятелност. Целим положителна и трайна промяна в състоянието и възможностите на децата и младежите, с които работим - подобряване на хигиенно-битовите навици, овладяване на практически умения за организиране на личното ежедневие, стимулиране на възприятията и развиване на познавателните потребности и възможности на целия капацитет от потребители, с които работим.

Можем да посочим три основни групи потребители:

  • Младежите с увреждания се нуждаят от възможности за социална интеграция, психологическа помощ и занимания уплътняващи свободното време и терапии с поддържащ ефект.
  • Децата се нуждаят от почасови интензивни терапии с преобразуващ ефект и специализирана педагогическа помощ за интегриране в масовото училище.
  • Родителите на деца с увреждания са нуждаят от сигурно място, на което да оставят децата си, за да могат да работят, да подкрепят бюджета си и да излязат от социалната изолация, която често съпътства отглеждането на човек с увреждане и от възможност да получат емоционална и професионална подкрепа.

ЦСРИ „Благовещение” предоставя следните услуги:

Вътрешни услуги: Кинезитерапия и рехабилитация; Психологическо консултиране и психотерапия; Езикова и речева терапия, логотерапия; Педагогическа работа за социална интеграция и развиване на ежеднeвни умения и битови навици; Арт-терапия; Керамика, грънчарство и трудотерапия; Занимателна терапия по готварство; Мобилна услуга – консултации и терапевтична помощ по домовете

Изнесени услуги: Хиппотерапия; Адаптиран тенис; Ритъм терапия; Социална интеграция, отдих и развлечения, екскурзии. Изнесените услуги нямат постоянен график в програмата на Центъра, а се реализират при наличие на дарители и финансова възможност.

В подкрепа на родители и близки имаме групи за взаимопомощ в подкрепа.

Важно е да отбележим, че разполагаме със специализиран транспорт  „от врата до врата” и можем да предложим транспортиране на трудноподвижните потребители и тези на инвалидни колички и така да им дадем възможност по-лесно да достигнат до нас и да ги заведем до градски забележителности, културни мероприятия и изнесените дейности.

Имаме мултидисциплинарен екип от специалисти, които осигуряват консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот.

Щастливи сме, че децата и техните родители са доволни от услугите, които им предоставяме. Децата и младежите постигат трайна позитивна промяна, а семейства да се справят по-добре с трудностите и предизвикателствата на ежедневието свързано с отглеждането на човек с увреждане.

В центъра функционира кабинет по трудова терапия, арт работилница, работилница с глина, рехабилитационен кабинет, сензорна стая.

В центъра работят арттерапевт, кинезитерапевт, трудов терапевт, психолог, социален работник, социален асистент, медицинска сестра.

 

Наши основни партньори са: Столична община, общински район „Триадица“, Каритас Грац, енория „Сан Джорджо“ и фондация „Sentieri di Pace“ и др.

 

За контакти

Вяра Границка [ръководител]

+359 88 898 7596

blagoveshtenie@caritas-sofia.org

Лични истории