„Св. Св. Кирил и Методий“ център за подкрепа на деца и семейства

Начало на проекта
01/01/2024
Край на проекта
31/12/2024
Събрани
116000 BGN
Необходими
141000 BGN
Последно обновяване: 09/02/2024

Обща цел

Център за подкрепа на деца и семейства „Св. Св. Кирил и Методий“ (ЦПДС) е услуга, предоставяна на деца в предучилищна и училищна възраст, с цел преодоляване на техните образователни и езикови дефицити, морално, емоционално и личностно израстване, приучаване в организация на свободно време и тяхната социализация. Основната цел на екипа ни е да работи за промяна в начина на мислене на децата в риск, да ги насочва и да им показва, че и те могат да учат и да творят, да бъдат полезни на себе си и на околните, да намерят своето място в живота, без това непременно да е свързано с отлични оценки в училище. В център „Св. Св. Кирил и Методий“ работим за подобряването на цялостното качество на живот на децата в семейна и социална среда чрез предоставяне на ефективни социални услуги в отговор на индивидуалните потребности на бенефициентите.

 

Дейностите в центъра са предназначени за деца и семейства с цел превенция на ранното отпадане от образователната система, превенция на проблемно поведение, превенция на ранните бракове при ромските момичета, обучение за придобиване на умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от различни етноси, консултиране и подкрепа на семейства в риск. Освен това, екипът ни предоставя специализирана подкрепа за деца с артикулационни, поведенчески и двигателни потребности, нуждаещи се от  психолог, логопед и рехабилитатор в ЦСРИ (Център за социална рехабилитация и интеграция) – общинска услуга в гр. Куклен, предоставена за изпълнение на „Каритас София“. Годишно от услугите ни в Куклен се възползват над 70 деца на възраст между 4 и 15 години.

 

Целеви групи

 • Деца в риск от отпадане от училище и деца със специални образователни потребности; деца с проблемно поведение във взаимоотношенията си с връстници и възрастни; деца със специфична семейна среда
 • Деца с артикулационни нарушения и специални образователни потребности
 • Деца посещаващи Общинската услуга ЦСРИ в гр. Куклен - деца с артикулационни проблеми, поведенчески проблеми и двигателни дефицити
 • Родители, настойници, баби и дядовци на тези деца

 

Дейности

 • Подпомагане на деца в риск застрашени от отпадане от училище.

Децата са от предварително изготвен списък от класните ръководители на местното училище и съгласувани с директора на същото училище. Те са с  различна етническа и религиозна принадлежност. Малка част от тях са неграмотни –  не могат да четат изобщо или четат срички, не могат да пишат или пишат няколко букви, имат проблеми в общуването с връстниците си. Липсва им самочувствие, лична мотивация да посещават училище, навик. Не осъзнават значението на образованието  или не намират смисъл да посещават училище, тъй като родителите им са в чужбина и задоволяват потребностите им.

 

 • Арт терапия – групови занимания за развиване заложбите у децата.

С цел  създаване на положителни емоции у децата и развиване на творческите им заложби предоставяме разнообразно и забавно ежедневие с помощта на арт-терапевт.

 

 • Биофийдбек (за деца и възрастни)

Биофийдбек или невротренинг  е иновативен метод, който  използва последните достижения на невронауките в комбинация с апаратурни методи с биологична обратна връзка, като нашите комплексни решения връщат естественото равновесие в човешкото тяло и създават устойчив механизъм за самостоятелно поддържане на това равновесие в бъдеще.

Крайната цел е постигане на  волева промяна на нервно-емоционалните състояния, повишаване качеството на живот, подобряване на личностната самооценка и възможностите на изследваните лица да се справят с различни проблеми и конфликти, както и анализиране на тяхната ефективност и устойчивост във времето. 

Прилага  се над 3-годишна възраст  за усъвършенстване на когнитивните  уменията, намаляване на тревожността и агресията. Както и при деца с говорни нарушения, тикове и  хиперактивност.

Предлага се и като помощна терапия при работата с деца с ЕПИ, ДЦП, аутисти, за да се чувстват релаксирани и енергични.

Прилага се при бърнаут синдром и др., както и при здрави хора за подобряване на имунитета, за постигане на по-добри резултати в професионалния и личния си живот, а също така и в спорта.

 

 • Логопедична подкрепа

Извършваме диагностично-консултативна, терапевтична и обучителна дейност - корекция, превенция, терапия на децата с езиково-говорни , поведенчески и емоционални нарушения.

 

 • Психологическа подкрепа

Работата с психолог създава доверителни отношения, култура на общуване, повишаване на самочувствието, изследване на наличието на агресия, депресия, особености на поведението у децата. Тук екипът ни включва игротерапия, куклотерапия, развитие на когнитивните способности, създаване и подобряване на умения за общуване, социални умения, корекция и превенция на проблеми в поведението.

 

 • Дейности по клубове

Всеки ден , по график, има занятие в клубовете по интереси – шах, приложни изкуства, български език, математика и информатика, млад фотограф. Освен  че научават доста нови неща, децата много се забавляват през тези часове.

 

 • Лято на отворени врати.

След края на учебната година Центърът отворя врати за всички деца на възраст от 5 до 16 год. Освен децата застрашени от отпадане, на които им предстоят поправителни изпити, Центърът се посещава и от малки деца, деца от начален курс. Децата са на различна възраст, от различна етническа принадлежност и ефектът на интегриране е много голям. Предлагаме образователна дейност, игри на открито, работа с арт-терапевт.

 

Целогодишно децата при нас получават следобедна закуска – плод. Плодовете са разнообразни според сезона и винаги пресни. Децата свикнаха и с удоволствие хапват нещо здравословно. За съжаление, за някои от децата това често е единствената им закуска за деня.

 

Постижения

Като постижения през изминалата година отчитаме добрата и устойчива работа в центъра, както и успехът на клубовете по интереси. Поддържаме добра и системна връзка с Църквата, като при възможност отец Даниел посещава децата и разговаря с тях, разказва им интересни и поучителни истории. Редовно комуникираме и с Община Куклен и отдел Закрила на детето, с които също поддържаме добри професионални отношения.

 

Трудности и предизвикателства

Трудностите и предизвикателствата, с които се сблъсква екипът ни, са свързани преди всичко с нагласите на общността – например, това да не посещават логопед и особено психолог, за да не ги види някой. Все още трудно споделят и избягват да търсят решение на проблемите си. Също така се работи трудно с част от представителите на ромския етнос, които отказват да пускат децата си на училище или, ако ги пуснат, това е само за няколко дни.

 

Наши основни партньори са: Община Куклен, фондация "Инди Рома" и фондация "Медикор".

 

За контакти

Савина Николова [ръководител екип]

ул. „Ал. Стамболийски“ № 52

Куклен 4101

+359 88 794 1365

kuklen@caritas-sofia.org

Лични истории