Мобилна грижа за бездомни в София

Начало на проекта
01/01/2024
Край на проекта
31/12/2024
Събрани
48000 BGN
Необходими
63000 BGN
Последно обновяване: 09/02/2024

Нашата цел

Без дом и без храна, да имаш нужда от подадена ръка, да се чувстваш отхвърлен, сам и безпомощен – това е техният  живот.

Наша цел и призвание е да ги приемем, да сме при тях, да им дадем  вяра и любов и да ги подкрепим в пътя им към достоен живот.

Нашият екип

Екипът ни се състои от мениджър / социален асистент / шофьор и психолог с богат дългогодишен опит в работата с бездомни и употребяващи психоактивни вещества.

Целева група

Хората, с които работим, обитават стари изоставени сгради, излезли от употреба автомобили, паркове, подлези, под мостове, тръби на ТЕЦ и разрушени къщи при пълна липса на каквито и да било хигиенно-битови условия. Повечето от тях са  в напреднала възраст, което допълнително усложнява положението им, както и обстоятелството, че  мнозина страдат и от някакъв вид зависимост или психично заболявяне.

Как помагаме

 В работата си използваме подход (аутрич), благодарение на който успяваме да достигнем до хората в нужда, да ги подкрепим, да изградим  доверителни отношения и взаимно уважение.

Ежедневните ни срещи с тях се осъществяват по график на предварително определени места. От нас получат  социално и психологическо консултиране, освежаваща напитка, лекарства от първа необходимост, съдействие  за издаване на документ за самоличност. По  желание осъществяваме контакт с техни близки и роднини, подкрепяме ги в контактите с различни социални и здравни институции. Когато е необходимо обработваме рани и абсцеси, обезпаразитяваме, извършваме бързи тестове за ХИВ / СПИН, както и изключително важното пред и след тестово консултиране.

Партнираме си и с други НПО, работещи в подкрепа на бездомни, зависими и социално слаби хора.

Отзоваваме се и на многобройни сигнали от граждани, за да помогнем на бездомни хора от различни места в София.

   

Партньори

Основният ни дарител е фондация „Комунитас“.

В борбата със здравните проблеми често наши партньори са Първа и Пета многопрофилни болници за активно лечение и УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Успешно си сътрудничим с Центровете за временно настаняване на бездомни, Регионална здравна инспекция на София-град, както и с колеги от „Розовата къща“, „Малтийски орден “, „Храна не война“ и „Мисия без граници“.

 

За контакт:

Евгений Радушев [мениджър]

+359 88 674 4737

outreach@caritas-sofia.org

 

Лични истории