„Св. Франциск” дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Начало на проекта
01/01/2024
Край на проекта
31/12/2024
Събрани
344000 BGN
Необходими
344000 BGN
Последно обновяване: 12/02/2024

ДЦВХУ „Св. Франциск“ функционира като социална услуга за общността във Веселиново и има капацитет от 20 места. Сградата е разположена на удобно и комуникативно място в центъра на селото, в близост до читалище, парк и автобусна спирка. Към момента екипът ни се състои от 7 служители -- ръководител, социален работник, трудотерапевт, рехабилитатор, социален асистент, шофьор-домакин и медицинска сестра.

Всички те работят усърдно, за да окажат на хората с увреждания и техните семейства професионално съдействие и подкрепа, ориентирани към индивидуалните потребности на всеки посетител на центъра. В „Св. Франциск“ са създадени ефективни условия за цялостно обслужване на хората с увреждания през деня, свързано със задоволяване на техните ежедневни, здравни, образователни и рехабилитационни нужди. Специално внимание се обръща и на организацията на свободното им време и личните им контакти.

Чрез работата си, екипът ни дава възможност на посетителите на центъра да компенсират или елиминират изцяло функционалните дефицити и междуличностните бариери, създадени от увреждането им. Където това е възможно, стремежът е да се възстановят възможностите за независим живот. Служителите ни се стараят, ангажирайки активността на хората с увреждания в социално-позитивни дейности, да им помогнат да преодолеят психологическите спънки, които ги карат да се чувстват ненужни и да им осигурят условия за взаимопомощ.

В ДЦВХУ „Св. Франциск“ отношенията служител – потребител на услугата са изпълнени с доверие, сърдечност и професионализъм. Осигурява се пълноценна среда, в която посетителите имат възможност да се реализират според собствените си дадености, да създадат социални контакти и да намерят поле за себеизява. Всичко това осмисля ежедневието им и ги прави по-щастливи и пълноценни участници в обществената среда.

Контакти

Радост Стефанова [ръководител екип]

+359 88 525 6667

st.francis@caritas-sofia.org

Лични истории