,,Св. Анна“ център за социална рехабилитация и интеграция за бежанци

Начало на проекта
01/01/2020
Край на проекта
31/12/2020
Събрани
0 BGN
Необходими
0 BGN
Последно обновяване: 13/06/2020

В Център за интеграция на бежанци и мигранти “Св. Анна“ посрещаме хората с уважение и разбиране. Тук, нашите специалисти, внимателно изслушват запитванията на посетителите,  подготвят индивидуални досиета и предоставят подкрепа в последващите услуги. Център „Св. Анна“ се намира в сърцето на София (ул. „Струма“ №1) и е отворен за всички от понеделник до петък между 9:30 – 17:30 часа.

 

Ние предлагаме

Управление на случаи

 • индивидуална подкрепа, включваща социално консултиране, превод, придружаване и посредничество пред здравни заведения, училища и детски градини, държавни и общински институции.
 • специализирана и психотерапевтична подкрепа
 • консултации с юристконсулт
 • предоставяне на хуманитарна помощ

 

Детско развитие и образование

 • клуб „Домашна работа“ – съдействие на деца в училищна възраст в усвояването на учебния материал и в подготовката на домашна работа
 • неформални рекреативни занимания с деца
 • работни групи с родители - информационни сесии и индивидуални срещи
 • контакт между учители и родители с цел подпомагане процеса на успешна адаптация
 • лятна академия за деца в училищна възраст

 

Заетост и личностно развитие

 • оценка на нуждите на търсещите работа
 • помощ при изготвяне на автобиография и мотивационно писмо
 • информация за наличните оферти от работодатели
 • обучение по български език, нива А1, А2 и Б1
 • обучения и сесии по запознаване с трудово-правните отношения в страната - състояние и възможности на пазара на труда, средни работни заплати, стандарт на живот, права, задължения, работна етика, финансови обучения, семеен бюджет и потребителска кошница
 • осигуряване на достъп до пазара на труда чрез директна подкрепа за намиране и започване на работа
 • информационни сесии за възможности за започване на собствен бизнес в България
 • сесии за жени с цел културна и социална адаптация       

 

Социално приобщаване

 • участие в доброволчески инициативи
 • участие в менторска програма
 • социални и културни събития
 • обучения по социална ориентация и гражданско образование

 

Трудности и предизвикателства

Въпреки че разполагаме с висококвалифициран екип, който ежедневно работи в Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ и въпреки дългогодишния опит на организацията в предоставянето на дългосрочни услуги насочени към хора търсещи и получили международна закрила, екипът ни все още среща трудности и предизвикателства при изпълнението на своята мисия. На първо място продължаваме да срещаме трудности свързани с нагласите на приемащото общество към хората принудени да напуснат своите домове в търсене на по-добър живот. Това усложнява допълнително и интеграцията на нашите бенефициенти, както и успешното им включване в социалния и икономически живот в приемащата страна. Разликите в културата и непознаването на традициите на хората, с които работим, води допълнително до страх сред местното население и създаване на труднопреодолима дистанция.

 

От друга страна, България все още се приема предимно като транзитна страна, което води до загуба на мотивация за полагане на усилия в посока успешна интеграция в страната ни. Липсата на функционираща интеграционна стратегия на държавно ниво, поставя екипа ни пред още повече предизвикателства. Това включва: трудности при жилищно настаняване, записване в образователната система, намиране на работа, достъп до здравната ни и социална система, интеграция на децата, които посещават училище и др.

 

Поради факта, че бежанската ситуация в страната е динамична и трудно предвидима, както и това, че Каритас София разчита на собствено финансиране, отдел „Миграция и интеграция“ често е поставен и пред редица финансови трудности, от които са тясно свързани с бъдещето на предлаганите от нас услуги.

 

За контакти

Иван Черешаров [ръководител]

+359 88 850 9837

ivan.cheresharov@caritas-sofia.org

Лични истории