Подкрепа на търсещите международна закрила в РПЦ

Начало на проекта
01/01/2022
Край на проекта
31/12/2022
Събрани
0 BGN
Необходими
0 BGN
Последно обновяване: 14/10/2022

Подкрепата за децата, особено на територията на Регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на ДАБ, е основен приоритет за екипа на Отдел „Миграция и интеграция“.

Квалифицирани социални работници и педагози организират и провеждат ежедневно образователни и развлекателни сесии за деца в четири центъра в София - кварталите Овча купел, Враждебна и Военна рампа, и в Харманли.

Обучението по български език през игри и развлекателни занимания като музика и рисуване помага децата не само да се отърсят от травмите на бягството, но създава и езиковата и социална основа за включване в българската образователна система.

Грижата на децата продължава отвъд записването в училище, защото липсата на допълнителна образователна подкрепа често обезсърчава децата. Те не разбират учебния материал, не са в състояние да напишат сами домашните си, не могат да получат подкрепа и от родителите си, и затова не само губят мотивация и желание да посещават училище, но често изпитат и срам от несполуката. Ето защо нашите сътрудници в РПЦ поддържат контакт с класни ръководители и учители, организират клуб Домашна работа и насърчават родителите да подкрепят и насърчават децата в образователният процес.

Особено в контекста на продължаващата пандемична обстановка личното здраве, здравна профилактика и хигиена заемат водеща в роля в работата ни с деца и възрастни, настанени в РПЦ. Подготвяме презентационни материали и провеждаме образователни сесии на теми, свързани с ваксиниране, здравословно хранене, навици за лична хигиена (миене на ръце и зъби), здравна профилактика и профилактични прегледи и др. Когато идентифицираме деца със специални потребности ги насочваме към други услуги, където биха могли да получат специализирана помощ.

Лични истории