Мобилна грижа за бездомни в София

Начало на проекта
01/01/2021
Край на проекта
31/12/2021
Събрани
45000 BGN
Необходими
51000 BGN
Последно обновяване: 22/11/2021

Обща цел

Основната ни цел е грижа за хората, които не попадат в обхвата на здравната и социална система в България, както и ограничаване на последиците от социалното изключване и облекчаване живота на хората живеещи на улицата, чрез предоставяне на здравни, социални и психологически консултации.

Нашият екип

Екипът ни се състои от ръководител - мед. сестра/психолог и социален асистент/шофьор. Сътрудниците ни имат богат опит в работа с хора  злоупотребяващи с психоактивни вещества, алкохолно зависими, носители на вируса ХИВ или вече боледуващи от СПИН, други кръвнопреносими болести, бездомни хора и хора в риск.

Целева група

Голяма част от бенефициентите ни са хора, живеещи в изолация, предимно  в крайните квартали на града. Други живеят на улицата или в стари изоставени сгради при мизерни битово-хигиенни условия. Общото при всички тях е неспособността им сами да задоволят основните си житейски потребности от храна, чиста вода, топлина, здраве, безопасност и спокоен сън. Не малка част от тях са в напреднала възраст, което допълнително усложнява положението им. Част от бездомните страдат от психически разстройства – алкохолизъм, употреба на психоактивни вещества, депресия и други.

При всички бездомни хора, възможностите за реализация в обществения и социален живот са изключително ниски, въпреки че доста често срещаме хора, които имат образование и са били много над средното социално ниво за страната.

Групата на бездомните хората, изключени от обществения и социален живот в София, е много разнообразна по възраст. Тя обхваща хора от младежи на възраст 16-17 години до такива над 85 г. Съотношението мъже – жени е 2:1. Прави впечатление, че жените се справят по-лесно и по-успешно с проблемите на улицата или социалното изключване в сравнение с мъжете, особено тези над 55 годишна възраст, които са останали без дом и/или близки. За тези мъже животът сякаш е спрял, негативното им отношение е много силно изразено, а депресията и отчаянието допълнително засилват и желанието за злоупотреба с алкохол и/или други вещества.

Как помагаме

Нашият екип използва аутрич подхода в ежедневната си работа с хората, живеещи на улицата. Предимството на този подход е създаването на добри отношения с представители на целевите групи в техните среди, което предполага автентичност, взаимно доверие и уважение. За 2020 се срещнахме с 936 души, а през първата половина на 2021 – с 390 души. Поради начина им на живот на улицата и липсата на средства, много от тях нямат здравно осигуряване. Затова услугите, които предлагаме, се променят и обогатяват непрекъснато, за да бъдат ориентирани по-конкретно към нуждите на всеки човек, потърсил нашето съдействие.

От юли 2021 работим и по допълнителен проект, финансиран от Български черноморски тръст, за ваксиниране на рисковите групи хора с които работим. В първите няколко месеца, от юли до края на октомври, помогнахме на 200 наши бенефициенти да се ваксинират против ковид.

Срещите ни с бездомните се осъществяват по график на предварително определени терени, където раздаваме лекарства от първа необходимост, измерваме кръвно налягане и/или кръвна захар, вземаме кръв за изследвания с бързи тестове за ХИВ/СПИН и сифилис, както и такива за изследване на хепатит „В и С“ в лаборатория. Много са случаите, в които се налага обезпаразитяване – отстраняване на кърлежи и мазане с препарати против краста. Често се налага и обработване на инфектирани рани със сериозни усложнения и абцеси, поради липса на елементарна хигиена и превързочни материали. Някои от раните са стари и хронифицирани, обхващащи големи пространства, което налага и честата им обработка. При други е необходима и намеса от страна на лекар-специалист.

Раздаването на обезболяващи от първа необходимост, както и раздаването на  топли напитки и бульони е част от нашата ежедневна работа при срещите ни на терен с различните групи бенефициенти.

 

Услугите, които предлагаме

Грижите, които предоставяме, включват:

 • Ниско-прагови услуги, достъпни за всички желаещи:
 • предоставяне на освежаващи топли напитки като: чай, кафе или топъл бульон;
 • предоставяне на  медикаменти от първа необходимост и хигиенни консумативи - болкоуспокояващи и  противовъзпалителни, мокри кърпички;
 • обезпаразитяване.
 • Медицински услуги:
 • обработване и превързване на рани;
 • проследяване при лечение на ХИВ/СПИН с антиретровирусна терапия;
 • съпровождане до здравни центрове за медицински прегледи и изследвания;
 • съпровождане до здравни заведения за консултации от медицински специалисти;
 • взимане на кръвни проби за изследване на кръвнопреносими болести – ХИВ, хепатит B, хепатит С, сифилис;
 • извършване на пред- и след-  тестово консултиране; и
 • измерване на кръвно налягане и кръвна захар на терен.
 • Услуги по заявка на клиентите:
 • съдействие за издаване на документи за самоличност, но само за хора с адресна регистрация в София;
 • съдействие при подготвяне на документи за кандидатстване с цел настаняване в социални домове;
 • съдействие при събиране и подготвяне на документи за кандидатстване и евентуално настаняване в старчески дом на хора в пенсионна възраст, когато са от София – град или област;
 • съдействие за подготвяне на документи с цел явяване на  ТЕЛК.
 • Социални услуги, насочване и посредничество пред различни институции с цел извеждането на клиентите от уязвима позиция:
 • съдействие за подаване на документи към различните Дирекции за социално подпомагане с цел кандидатстване за настаняване в домове за временно настаняване или в кризисен център през зимния период;
 • медицински служби;
 • посредничество пред общински, социални институции и/или други;
 • посредничество при близки и  роднини;
 • съдействие за връзка с други НПО, които работят по програми за подпомагане на бездомни, зависими и социално слаби хора; и
 • психологически консултации при нужда.

 

Трудности и предизвикателства

Всеки ден, екипът ни се сблъсква с различни казуси, като при повечето от тях се опитваме да търсим решение във възможно най-кратки срокове, независимо от трудностите, с които се срещаме.

 • Все по-често на улицата срещаме хора с психични заболявания (най-често шизофрения), които са изоставени от своите близки. Почти всеки един от тях е без документ за самоличност. Отказът на институциите да се заемат с подобни случаи е повсеместен.
 • Много от хората не са родени в София и нямат временна или постоянна адресна регистрация в столицата, което прави невъзможно издаването на лична карта от което и да било РПУ в София-град.
 • Липсата на места в единствения работещ  кризисен център  в  столицата е друг много често срещан проблем, особено през периода на студените зимни дни.
 • Липсата на обществени перални и солидарни душове за поддържане на лична хигиена на бездомните е огромен проблем за живеещите на улицата.
 • Съществува усещане за абдикация или „прегаряне“ на социалните служби, полицията и администрацията, както и огромно нежелание от тяхна страна за работа с бездомни.

Партньори

Основният ни дарител е фондация „Комунитас“. Български черноморски тръст финансира наш 12-мес. проект за ваксиниране на рисковите групи хора с които работим. Екипът ни е в непрекъснат контакт с представители на Дирекция „Социално подпомагане“ в районите Възраждане, Красна поляна, Младост, Подуяне, Сердика и Центровете за временно настаняване на бездомни на територията на София – град, както и с вече целогодишно работещия Кризисен център в София.

Основни наши партньори в борбата със здравните проблеми са и остават Втора и Пета многопрофилни болници за активно лечение в София.

Успешно си сътрудничим с Регионална здравна инспекция на София – град, както и с колеги от други НПО като: „Глобална инициатива в психиатрията“, „Розовата къща“, „Мисия без граници“. Често при изпращане на различни дарения от нас до други центрове работещи с уязвими групи, ръка ни подава куриерска фирма  DHL.

 

Контакт

Евелина Налбантова [ръководител]

+359 88 674 4737

outreach@caritas-sofia.org

Лични истории