Мобилна грижа за бездомни в София

Начало на проекта
01/01/2020
Край на проекта
31/12/2020
Събрани
41000 BGN
Необходими
48000 BGN
Последно обновяване: 13/06/2020

 

Обща цел

Основната ни цел е грижа за хората, които не попадат в обхвата на здравната и социална система в България, както и ограничаване на последиците от социалното изключване и облекчаване живота на хората живеещи на улицата, чрез предоставяне на здравни, социални и психологически консултации.

Нашият екип

Екипът ни се състои от ръководител (мед. сестра), социален асистент/шофьор и психолог. Сътрудниците ни имат богат опит в работа с хора  злоупотребяващи с психоактивни вещества, носители на вируса ХИВ или вече боледуващи от СПИН, други кръвнопреносими болести, бездомни, хора в риск и/или страдащи от туберкулоза, алкохолно зависими, деца в риск.

Целева група

Голяма част от бенефициентите ни са хора, живеещи в изолация, предимно  в крайните квартали на града. Други живеят на улицата или в стари изоставени сгради при мизерни битово-хигиенни условия. Общото при всички тях е неспособността им сами да задоволят основните си житейски потребности от храна, чиста вода, топлина, здраве, безопасност и спокоен сън. Не малка част от тях са в напреднала възраст, което допълнително усложнява положението им. Част от тях страдат от психически разстройства – алкохолизъм, употреба на психоактивни вещества, депресия и други.

При всички бездомни възможностите за реализация в обществения и социален живот са изключително ниски, въпреки че доста често се срещат хора, които имат образование и са били много над средното социално ниво за страната.

Групата на бездомните и хората, изключени от обществения и социален живот в София, е много разнообразна по възраст. Тя обхваща хора от младежи на възраст 16-17 години до такива над 85 г. Съотношението жени – мъже е 2:1. Прави впечатление, че жените се справят по-лесно и по-успешно с проблемите на улицата или социалното изключване в сравнение с мъжете, особено тези над 55 годишна възраст, които са останали без дом и/или близки. За тези мъже животът сякаш е спрял, негативното им отношение е много силно изразено, а депресията и отчаянието допълнително засилват и желанието за злоупотреба с алкохол и/или други вещества.

Как помагаме

Нашият екип използва аутрич подхода в ежедневната си работа с хората, живеещи на улицата. Предимството на този подход е създаването на добри отношения с представители на целевите групи в техните среди, което предполага автентичност, взаимно доверие и уважение. За 2019, през мобилната грижа за бездомни преминаха 2 302 души. Поради начина им на живот на улицата и липсата на средства, много от тях нямат здравно осигуряване. Затова услугите, които предлагаме, се променят и обогатяват непрекъснато, за да бъдат ориентирани по-конкретно към нуждите на всеки човек, потърсил нашето съдействие.

Срещите ни с бездомните се осъществяват по график на предварително определени терени, където раздаваме лекарства от първа необходимост, измерваме кръвно налягане и/или кръвна захар, вземаме кръв за изследвания с бързи тестове за ХИВ/СПИН и сифилис, както и такива за изследване на хепатит „В и С“ в лаборатория. Много са случаите в които се налага обезпаразитяване – отстраняване на кърлежи и мазане със серни препарати против краста. Често се налага и обработване на инфектирани рани със сериозни усложнения и абцеси, поради липса на елементарна хигиена и превързочни материали. Някои от раните са стари и хронифицирани, обхващащи големи пространства, което налага и честата им обработка. При други е необходима и намеса от страна на лекар-специалист.

Раздаването на обезболяващи от първа необходимост, както и раздаването на  топли напитки и бульони е част от нашата ежедневна работа при срещите ни на терен с различните групи бенефициенти.

Услугите, които предлагаме

Грижите, които предоставяме, включват:

 • Ниско-прагови услуги, достъпни за всички желаещи:
 • предоставяне на освежаващи топли напитки като: чай, кафе или топъл бульон;
 • предоставяне на  медикаменти от първа необходимост и хигиенни консумативи - болкоуспокояващи и  противовъзпалителни, мокри кърпички;
 • обезпаразитяване.
 • Медицински услуги:
 • обработване и превързване на рани;
 • проследяване на лечението при продължаваща химиопрофилактична терапия;
 • проследяване при лечение с антиретровирусна терапия;
 • съпровождане до здравни центрове за медицински прегледи и изследвания;
 • съпровождане до здравни заведения за консултации от медицински специалисти;
 • взимане на кръвни проби за изследване на кръвнопреносими болести – ХИВ, хепатит B, хепатит С, сифилис;
 • извършване на пред- и след-  тестово консултиране; и
 • измерване на кръвно налягане и кръвна захар на терен.
 • Услуги по заявка на клиентите:
 • съдействие за издаване на документи за самоличност, но само за хора с адресна регистрация в София;
 • подготвяне на документи за кандидатстване с цел настаняване в социални домове;
 • събиране и подготвяне на документи за кандидатстване и евентуално настаняване в старчески дом на хора в пенсионна възраст, когато са от София – град или област;
 • съдействие за подготвяне на документи с цел явяване на  ТЕЛК.
 • Социални услуги, насочване и посредничество пред различни институции с цел извеждането на клиентите от уязвима позиция:
 • съдействие за подаване на документи към различните Дирекции за социално подпомагане с цел кандидатстване за настаняване в домове за временно настаняване или в кризисни центрове през зимния период;
 • медицински служби;
 • посредничество пред общински, социални институции и/или други;
 • консултиране и съдействие при търсене на подходяща работа;
 • посредничество с близки роднини;
 • съдействие за връзка с други НПО, които работят по програми за подпомагане на бездомни, зависими и социално слаби хора; и
 • психологически консултации при нужда.

Трудности и предизвикателства

Всеки ден, екипът ни се сблъсква с различни казуси, като при повечето от тях се опитва да търси решение във възможно най-кратки срокове, независимо от трудностите, с които се срещаме.

 • Все по-често на улицата срещаме хора с психични заболявания (най-често шизофрения), които са изоставени от своите близки. Почти всеки един от тях е без документ за самоличност. Отказът на институциите да се заемат с подобни случаи е повсеместен.
 • Много от хората не са родени в София и нямат временна или постоянна адресна регистрация в столицата, което прави невъзможно издаването на лична карта от което и да било РПУ в София-град.
 • Липсата на работещ кризисен център през периода от 1 април до 1 декември всяка година е още един проблем, с който Столична голяма община не се заема.
 • Липсата на обществени перални и солидарни душове за поддържане на лична хигиена на бездомните е пореден проблем.
 • Съществува усещане за абдикация на социалните служби, полицията и администрацията, както и огромно нежелание от тяхна страна за работа с бездомни.

 

Партньори

През първите три месеца от годината програмата „Мобилна грижа за бездомни“ бе финансирана от фондация „Комунитас“, Министерството на здравеопазването (МЗ) и Каритас Острава. След приключване на проекта „Превенция и устойчивост на туберкулозата в България“, финансиран от МЗ, основният спонсор на проекта остана фондация „Комунитас“.

Екипът ни е в непрекъснат контакт с представители на Дирекция „Социално подпомагане“ в районите Възраждане, Красна поляна, Младост, Подуяне, Сердика и Центровете за временно настаняване на бездомни на територията на София – град, както и с отворените през периода декември – март общински кризисни центрове.

С помощта на дарения от Националния център по наркомании и Национална  потвърдителна  лаборатория за ХИВ и СПИН, бяха направени и допълнителни медицински изследвания на наши бенефициенти. Това са бързите тестове на терен за ХИВ/СПИН и сифилис, както и изследвания за хепатит „В“ и „С“. Голяма част от тези тестове бяха използвани от екипа ни в кампании по покана на  фондация „Инициатива за здраве“, фондация „Храна, не война“, както и организирани от нас две образователни и разяснителни инициативи на тема ХИВ/СПИН и полово предавани болести сред юношите, настанени в общежитие на фондация „Конкордия“.

Основни наши партньори в борбата със здравните проблеми са и остават Втора и Пета многопрофилна болница в София. При борбата с туберкулозата, подкрепа в диагностиката и лечението на болестта получаваме и от Областен ТУБ-диспансер и Белодробна болница „Св. София“.

През 2019 получихме и регулярни дарения от хранителни продукти, дрехи и хигиенни материали от Райфайзен Банк България, Експириън България, IPSOS България, AIG България, DXC Technology България, Hewlett Packard България, Hewlett Packard Enterprise.

 

Контакт

Евелина Налбантова [ръководител]

+359 88 674 4737

outreach@caritas-sofia.org

 

Лични истории