"Св. Тереза от Калкута" домашни грижи за стари, болни и самотни хора

Начало на проекта
01/01/2020
Край на проекта
31/12/2020
Събрани
21000 BGN
Необходими
36000 BGN
Последно обновяване: 29/05/2023

Работим в помощ на стари и болни хора в Малко Търново и околните села Стоилово, Граматиково и Звездец.

Община Малко Търново се намира в Югоизточна България, близо да границата с Турция. Районът се обезлюдява от години. Икономика на практика няма, а селското стопанство не предлага достатъчно или достатъчно привлекателни работни места. Младите хора заминават за по-големите населени места и в чужбина в търсене на препитание. В селата остават стари и болни възрастни хора, чиито сили постепенно се изчерпват.

С течение на времето, възможностите им да се грижат за себе си прогресивно намаляват. Идва момент, когато не просто грижата за малките градинки със зеленчуци, които традиционно отглеждат, но и грижата за личната хигиена и храненето се стават непосилни за старите хора. Дори да имат роднини, те не могат да изоставят живота си и да се върнат, за да се грижат за тях.

Ежедневно срещаме болката и мъката, която носят. Объркването и отчаянието от липсата на сили и възможности да се справят с елементарни задачи в ежедневието си. Виждаме тъгата по децата и внуците, надеждата, че са добре и са доволни от живота си там където са. Виждаме и страхът, големият страх, че може да си отидат от този свят сами и в мъки.

Наред с лошото, ежедневно срещаме и радостта на старите хора от срещата с нас. Често сме единствените, които прекрачват прага им. С нас идва и помощта, новините от съседната къща или от другия край на селото, където живее скъп приятел, който отдавна не са виждали. Ние не просто помагаме да оцелеят, помагаме им да запазят връзката с хората и външния свят. Всичко това с особена сила важи през зимата, когато старите хора на практика не напускат домовете си. Достигането до тях през този сезон е изпитание за екипа ни, поради планинските и климатични особености на района.

За да се справи, малкият ни екип прави стриктен график и обикаля селата подред. На място, в домовете на хората помагаме в грижата за домакинството или за личната хигиена, при нужда правим медицински манипулации, полагаме сестрински грижи, разговаряме, за да вдъхваме надежда и кураж.

Понякога придружаваме до личен лекар или изпълняваме рецепти, плащаме данъци и такси, носим поздрави и предаваме такива. Действаме според нуждите и ситуацията. Даваме всичко от себе си, за да облекчим живота или на хората, които са се обърнали към нас.

Екипът ни е малък и се състои от една медицинска сестра и един социален работник.

Работата ни не е лека, но ни водят християнските ценности и милосърдието.

 

За контакти:

Севдалина Градева [ръководител]

+359 88 907 2338

homecare.mt@caritas-sofia.org

 

Лични истории