"Св. Тереза от Калкута" домашни грижи за стари, болни и самотни хора

Начало на проекта
01/01/2020
Край на проекта
31/12/2020
Събрани
21000 BGN
Необходими
36000 BGN
Последно обновяване: 09/06/2020

Работим в помощ на стари и болни хора Малко Търново и в селата Звездец, Стойково и  Граматиково.

Община Малко Търново се намира в Югоизточна България, близо да границата с Турция. Районът се обезлюдява от години. Икономика на практика няма, а селското стопанство не предлага достатъчно или достатъчно привлекателни работни места. Младите хора заминават за по-големите населени места и в чужбина в търсене на препитание. В селата остават стари и болни възрастни хора, чиито сили постепенно се изчерпват.

С течение на времето, възможностите им да се грижат за себе си прогресивно намаляват. Идва момент, когато не просто грижата за малките градинки със зеленчуци, които традиционно отглеждат, но и грижата за личната хигиена и храненето се стават непосилни за старите хора. Дори да имат роднини, те не могат да изоставят живота си и да се върнат, за да се грижат за тях.

Ежедневно срещаме болката и мъката, която носят. Объркването и отчаянието от липсата на сили и възможности да се справят с елементарни задачи в ежедневието си. Виждаме тъгата по децата и внуците, надеждата, че са добре и са доволни от живота си там където са. Виждаме и страхът, големият страх, че може да си отидат от този свят сами и в мъки.

Наред с лошото, ежедневно срещаме радостта на старите хора от срещата с нас. Често сме единствените, които прекрачват прага им. С нас идва и помощта, и новините от съседната къща или от другия край на селото, където живее скъп приятел, който отдавна не са виждали. Ние не просто помагаме да оцелеят, помагаме им да продължат социалния контакт и да запазят връзката с хората и външния свят. Всичко това с особена сила важи през зимата, когато старите хора на практика не напускат домовете си.

За да се справи, малкият ни екип прави стриктен график и обикаля селата подред. На място, в домовете на хората помагаме в грижата за домакинството или за личната хигиена, при нужда правим медицински манипулации, полагаме сестрински грижи, разговаряме, за да вдъхваме надежда и кураж.

Понякога придружаваме до личен лекар или изпълняваме рецепти, плащаме данъци и такси, носим поздрави и предаваме такива. Действаме според нуждите и ситуацията. Даваме всичко от себе си, за да облекчим живота или на хората, които са се обърнали към нас.

Екипът ни е малък и се състои от една медицинска сестра и един социален работник.

Работата ни не е лека, но ни водят християнските ценности и милосърдието.

За контакти

Севдалина Градева [ръководител]

+359 88 907 2338

homecare.mt@caritas-sofia.org

Лични истории