Доброволци в помощ на деца в риск

Начало на проекта
01/01/2024
Край на проекта
31/12/2024
Събрани
0 BGN
Необходими
0 BGN
Последно обновяване: 09/02/2024

Нашият социален център “Готови за училище” се намира в софийския квартал „Факултета“, а провежданите там занимания с деца от ромски произход имат за основна цел превенция на ранното отпадане от образователната система. Като доброволец бихте могли да помагате на нашите колеги в организирането на учебните и творческите занятията за децата, развлеченията и игрите им или да съдействате при раздаването на дарения и помощи за семействата в риск в квартала. Всяка Ваша индивидуална инициатива с цел възпитаване на ценности, стремеж към образование, личностно развитие и творчество ще бъде посрещната с радост и благодарност. Защото от нас също зависи приобщаването и развитието на ромската общност в България.

 

На няколко километра от Пловдив, в гр. Куклен, се намира нашият Център за подкрепа на деца и семейства “Св. св. Кирил и Методий”. Усилията ни в него са насочени както към превенция на ранното отпадане от училище, така и към пълноценното развитие на деца и младежи от в риск. Като доброволец бихте могли да се включите в провежданите в центъра арт занимания, да организирате практикуването на йога или други физически упражнения за децата, да помагате в усвояването и затвърждаването на задължителния учебен материал, а защо не и да опитате да развиете у децата техните музикални, артистични или други способности, да танцувате и пеете с тях или да ги научите да свирят на музикален инструмент. Част от децата биха могли с Ваша помощ да усвоят практически умения или професии като фризьорство и готварство. На съдействието на доброволци разчитаме и при осъществяване на екскурзии извън центъра.

 

В Центъра за обществена подкрепа “Цветница” в Малко Търново също се грижим за деца и семейства в риск от града и района. Нуждата от доброволци и тук е както в работата с децата, така и при подготовката, пакетирането и раздаването на пакети с дарения за семействата в нужда. Като доброволец бихте могли да участвате в организирането на творчески забавления, дидактични и развлекателни занимания за децата, игри и помощ в подготовката на домашната работа. Всеки Ваш личен проект, който има за цел разширяване на хоризонта на тези деца, насочване на вниманието им към творчество и образование, възпитаване на ценности или съдейства за тяхното интелектуално и/или духовно развитие би бил от полза. Като доброволец бихте могли да се включите и при организирането и осъществяването на екскурзии извън центъра и/или летния лагер в Странджа.

 

Подобна е дейността ни по проект “Достъп до образователни ресурси” в с. Баня. Проектът започва в края на 90-те години на ХХ век и до момента чрез него насърчаваме децата от малцинствените общности в селото към образование, социално и културно развитие. И тук като доброволец може да се включите с помощ при подготовката на домашните работи или в организацията и провеждането на творчески, спортни, музикални или друг вид занимания за децата. А през летните месеци бихте могли да разнообразите ваканцията им с игри и дейности, насърчаващи интересът им към образование.

Лични истории