Доброволци в помощ на бежанци

Начало на проекта
01/01/2021
Край на проекта
31/12/2021
Събрани
0 BGN
Необходими
0 BGN
Последно обновяване: 07/06/2021

В нашия интеграционен център „Св. Анна“ предоставяме възможности на бежанци и мигранти за тяхната социализация и културна интеграция в България, оказваме им съдействие при намиране на работа, организираме за тях курсове по български език, помагаме на деца бежанци при подготовка на домашната работа и други.  

 

В зависимост от различните програми на центъра, свободното време, с което разполагате и Вашите интереси и умения, можете да се включите като доброволец в следните дейности в “Център Св. Анна”:

 

Клуб домашна работа. С помощта на доброволци, деца на бежанци и мигранти подготвят своите домашни, упражняват българския език, затвърждават наученото в училище и придобиват нови знания. За да се включите като доброволец, не е необходимо да имате педагогическа правоспособност или друго специализирано образование, достатъчно е да имате желание и време, което да посветите на едно дете, поставено в трудна ситуация. Силно препоръчително е, съвместните Ви занимания да са редовни, два пъти седмично в рамките на минимум един учебен срок.

 

Менторската програма съществува вече няколко години и е доказана за успешно интегриране на хората, потърсили втори дом в нашата страна. Съгласно програмата се съставят двойки от доброволец и  бежанец, според евентуални общи интереси, семейно положение, пол или възраст. Двамата участници се срещат редовно в неформална обстановка, в която бежанецът има възможност да практикува българския език и да научи за страната ни, за нейната история, култура, традиции, обичаи, норми на поведение, кухня и всичко, което го интересува. За доброволеца това е шанс да се доближи до друга култура, да разшири кръгозора си, да превъзмогне различни страхове от непознатото и така да приеме чужденеца като част от нашето общество. За голяма радост, в Каритас София вече имаме примери за дълготрайни приятелства, прехвърлили срока на участието в тази инициатива.

 

Програмата за професионално менторство е разновидност на Менторската програма, в която освен практикуване на езика и културна адаптация в страната, доброволците фокусират срещите и разговорите около ориентацията на пазара на труда в България и споделят информация за своя професионален опит, изискванията при работа на трудов договор и подобни теми, които са от компетенцията на всеки от нас. В рамките на професионалното менторство бихте могли като доброволец също така да съдействате на бежанец да намери работа в България, като го съветвате, споделяте своя личен опит или му съдействате с изготвянето на подходяща професионална автобиография.

 

В Център „Света Анна” (Линк) бихте могли да се включите като доброволец и с превод от/на арабски или персийски език.