Young Caritas в Льовен

Нашият координатор доброволци заедно с младия доброволец от диоцеза в Пловдив - Иванела Гьошева, присъстваха на събитие на Young Caritas, организирано от Каритас Европа в Льовен като представители на Каритас България. Срещата бе в контекста на войната в Украйна, хуманитарната криза, произтичаща от това и ролята на Young Caritas като движение от млади, активни хора в процесите.

Събитието бе посетено от членове на Каритас от цяла Европа, а обсъжданите теми бяха свързани с дейността на организацията относно хуманитарните кризи и активното включване на младите доброволци в решаването им. В панели бяха споделени разкази от първо лице за войната в Украйна и как Каритас активно помага на бежанците от нея.

Бе отделено време за техники по ненасилствена комуникация и по-ясна представа за страданията и мъките на нуждаещите се по целия свят.

Обсъдени бяха добри практики на Young Caritas за включване на млади активни хора и добри примери за екологични и социални проекти, които доброволците от цяла Европа са създали. Обмяната на опит бе безценна и създаде идеи за нови общи проекти между различните Young Caritas програми.

В последния ден младите доброволци работиха в група с въпроса как си представят бъдещето на Young Caritas. Тяхната дейност бе изключително продуктивна и в контекста на стратегията за активното включване на Каритас Интернационалис бе приветствана и взета под внимание.

Мястото на събитието бе знаково – Льовен е градът с един от най-старите университети в света, който години наред е обявяван за най-иновативния. Льовен е и градът, където погребан отец Деймиън – един от най-големите хуманитаристи на 19 век, посветил живота си в служба на прокажените.