Да работиш с малко дете – мисия възможна

Когато имаш малко дете, за което да се грижиш, тогава търсенето на работа е още по-голямо предизвикателство.

За майките от квартал „Факултета“ тази мисия изглежда почти невъзможна. Но нашите сътрудници вече имат десетки консултации, в които предлагат и обсъждат възможности за започване на работа. Правят го най-често на място в самия квартал, в Центъра за подкрепа на деца и семейства в риск към Каритас София, на ул. “Суходолска” 99.

Милена Караканова добре разбира притесненията и проблемите и се старае да ориентира младите майки във възможностите, които предлага пазара на труда за жени, за които е важно да отглеждат сами децата си.

В тяхната ситуация е важно да се организират и да разпределят правилно времето си между ежедневните грижи за децата и трудовите задължения. Възможността да се работи на четири часа и с намалено работно време е търсена, но изисква дисциплина и изграждане на навици, които отсъстват при повечето майки от квартала.

Консултациите са част от програмата за кариерно ориентиране и предприемачество, която се осъществява с финансовата подкрепа на Тръста за социална алтернатива