В помощ на старите хора от Родопите

Започнахме проект „В помощ на старите хора от Родопите“ в подкрепа на нуждаещи се, които живеят в изолация в село Покрован, община Ивайловград. Проектът е с продължителност 3 месеца и стартира на 7 юли 2022.

С него ще подкрепим развитието на нашия дневен център „Св. Василий Велики“, в който предлагаме дневна грижа и домашни посещения на старите хора в Покрован. Средствата по проекта (3500 лв.) ще използваме за осигуряване на хранителни продукти и възнаграждение на готвач. Ще приготвяме храната в кухнята на дневния център и нашите социални асистенти ще я доставят ежедневно на 28 изолирани и трудно подвижни стари хора при извършване на домашните посещения.

„Каритас София“ беше одобрена заедно с други 6 организации от цялата страна в конкурс по Фонд „Нашите родители“ на Фондация BCause, в който даряват индивидуални и корпоративни дарители. През 2022 г. Фондът подкрепя проекти в две направления:

•          Подкрепа за достойни старини: за оказване на хуманитарна помощ и ежедневни битови нужди; 

•          Активни старини: социализация и разнообразие на ежедневието.