Наше участие в семинара „Достъп до образование за деца, търсещи или получили международна или временна закрила“

организиран от МОН, МОМ и ВКБООН

 

Владислав Дамянов представи методологията и практиката на Каритас София в обучението по български език като чужд за деца и възрастни в Бургас и Варна. 

 

Участниците в семинара бяха учители в държавни и частни училища и детски градини, РУО Бургас и Варна, РЗИ Бургас и Варна, общинска администрация и др.  Лекторите  представиха  ситуацията с бежанците в България – статистически данни, формите за записване в училище, ваксинации и нормативната уредба в страната. От статистическите данни стана ясно,  че не сме се сблъсквали с толкова силна бежанска вълна от времето след Втората световна война. 

В практическата част бяха включени две презентации – тази на Владислав, в която той споделя опита си относно методиката на обучение по български като чужд език, която от години прилага и усъвършенства. Партнира му колега психолог от МОМ, който засяга темата за психологическата работа с деца бягащи от война.

 

В представянето си Владислав Дамянов наблегна на езиковото обучение и на емоционалната стойност, представи модел на обучение и конкретни примери и предостави достъп до материали, разработени от Каритас София.  

Във всяка една от срещите в Бургас и Варна участваха по 50 души и бяха доста обединяващи и представящи всички страни/организации в интеграцията на бежанците. 

В резултат на срещата се установява, че учителите имат сериозна нужда от помощ при преподаването на български език като чужд.  И тези семинари е добре да продължат с по-чести работни срещи за методическа подкрепа.