Изкуството на китайските оперни маски: Какво научиха непридружените непълнолетни деца с които работим

Имахме щастието доброволката от Китай Люу Лингджей да проведе сесии за непридружени непълнолетни деца в трите приемателни центъра в София. Сесиите имаха за цел да запознаят децата с изкуството на традиционните китайски оперни маски.

Презентационната част на сесиите включваше кратки видеа и презентации, които представиха китайското оперно изкуство, цветовете на маските и тяхната символика. Водещата на сесиите подканваше децата да размислят за цветовете, които бележат важните събития в техните култури и да търсят сходства и различия с тези в Китай.

В практическата част на сесиите децата имаха възможността да нарисуват свои лични маски и да изберат цветовете и символите, които желаят. В края на сесията всяко дете представи своя избор на цветове и тяхната символика, като емоции и характер на героя.

Заниманията бяха посрещнати с интерес и ангажираност от страна на децата. Те участваха активно по време на дискусиите и всеки завърши рисунъка на своята маска и се снима с нея. Също така на децата им беше много интересно да общуват с човек от Китай.

Тези занимания предоставиха на непридружените непълнолетни деца възможност да научат нещо ново за китайската култура и изкуство. Освен това, децата имаха възможност да проявят своя креативен потенциал чрез рисуването на маска и да се научат да размишляват за символиката на цветовете. Тези занимания оказаха положителен психологически ефект върху децата, тъй като им предоставиха възможност да се изразят и да развият творческите си заложби .