ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА – СРЕЩА В БРЮКСЕЛ

В края на октомври в Брюксел се проведе обучение по политики за защита, свързани с активното включване на млади хора. От страна на Каритас България участие взе координаторът доброволци на Каритас София.

Политиките за защита са важен елемент от развитието на Каритас, тъй като благополучието на нашите бенефициенти и доброволци са сред основните ни приоритети. Каритас има изградени политики, които гарантират предоставянето на безопасно пространство за всеки бенефициент, доброволец и служител.

Целта на работилницата бе обмяната на опит за правилното ангажиране на младежи в дейността на Каритас между организациите членки от Европа. Предизвикателството за активно  включване на млади хора под 18 години е предпоставка за търсенето на начини да подобрим изградените от нас политики. Въпреки че опитът и политиките ни са базирани на най-успешните практики и тенденции в световен мащаб и отговарят на всички изисквания, то в Каритас винаги се стараем да сме подготвени като предвидим всеки риск.

Каритас София е сред най-големите и разпознаваеми хуманитарни организации в България, която работи с различни нуждаещи се и уязвими групи. Мрежата от центрове и програми в страната е подпомагана от близо 150 души екип и над 200 доброволци. Близо 30 години организацията е сред лидерите в хуманитарната и благотворителна дейност в България, като това се дължи и на постоянното търсене на начини да подобрим нашите практики и да разширим групите ни от бенефициенти и доброволци.