Проверка по изпълнение на проекта „Подкрепа за бъдеще“

През ноември в Центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ на Каритас София посрещнахме делегация, която включваше представители на Националното координационно звено в администрацията на МС, представители на Норвежкото министерство на външните работи, на Норвежкото посолство за Румъния, България и Молдова, Посолството на Исландия в Дания и на Офиса на финансовия механизъм на ЕИП в Брюксел

Целта на посещението бе гостите да се запознаят с дейностите по проект „Подкрепа за бъдеще“, чийто основен фокус са непридружените деца, търсещи и получили международна закрила, и междинните резултати от работата с тях след близо осем месеца работа на екипа ни.

В хода на обиколката успяхме да покажем социалното предприятие КаритАрт, в което работят жени-бежанки. Последва представяне и кратка дискусия в кариерния център, където Владислав Дамянов обясни какви са предизвикателствата, които търсещите закрила срещат на пазара на труда в България.

Гостите успяха да присъстват и на работилници за умения, които са едни от заниманията ни за деца и младежи, бягащи от войни. Някои от гостите  пожелаха да се включат и сами изработиха значки заедно с нашия експерт по развитие на таланти Катерина Живило.

След това посещението продължи с представяне на дейностите и резултатите от проекта, което направи Боян Йотов. От него гостите научиха, че Каритас София работи на терен като има екипи във всички приемателни центрове за бежанци. По проекта работят и мобилни екипи, които  съдействат за езиковото обучение, творческите работилници, кариерното ориентиране и личностното развитие и социалната работа по случаи. Особено одобрение от присъстващите получи информацията за включването на голям набор от доброволци в дейностите по проекта.

Акценти в представянето бяха:

  • неформалните образователни, спортни, културни и рекреативни дейности
  • менторската програма
  • бонусната програма
  • запознаването с различни ролеви модели в програмата за кариерно ориентиране

Неформални образователни и рекреативни дейности

За тях е важно да отбележим множеството дейности по ранно детско развитие и образование, посещения на музеи, басейни и интересни исторически места. Екскурзиите сред природата също са много желани от децата и младежите, с които работим. За по-голямата част от тях това са събития, които им се случват за първи път в живота.

Менторска програма

Тя е разработена от Каритас София и е с доказана полза. Основното тук е, че се организират срещи между децата и вече интегрирани и реализирани в България бежанци и мигранти. Така естествено се създава едно директно общуване, в което наболели теми и въпроси получават отговор от хора, които реално познават света и езика на децата и могат да споделят своите житейски истории. Това са срещи, в които има много радост, смях и взаимно разбиране.

 

Бонусната програма

Тя е нещо ново и първите резултати от нея са обнадеждаващи. Включва месечни предизвикателства, които са свързани с показани резултати от тестове по български език, включване в различни работилници и извършване на определени полезни дейности за създаване на добри и здравословни навици. За тях децата получават точки и след определен резултат има награди – основно под формата на преживявания – екскурзии, спортни дейности. Така интересът към това да си активен, да учиш и да работиш в екип се повишава и естествено води до определена трансформация в поведението.

Запознаване с нови ролеви модели

По отношение на кариерното ориентиране нашият екип заложи на програма, която включва запознаването на непридружените тийнеджъри с различни професии и сфери на реализация. Като цяло дори такива, за които те със сигурност ще научат за първи път в живота си. Така важна мотивационна роля за бъдещо им развитие изиграха например посещенията в IBM и в пожарната в Харманли. Също и срещата със световната шампионка по стрийт фитнес Жасмина Свиленова.

Какво ще стане след приключване на проекта?

Това беше един от въпросите, зададен от нашите гости. Боян Йотов поясни, че Център „Света Анна“ на Каритас София е създаден през 2017 г. и имаме значителен опит в различни социални услуги, необходими на търсещи закрила, бежанци и мигранти. И ще останем тук и ще бъдем отворени за хора, които имат нужда от подобна подкрепа.

Ръководителят на отдел „Миграция и интеграция“ в организацията Иван Черешаров разказа, че Каритас София работи с мигранти и търсещи закрила от трети страни от края на деветдесетте години. Преди около шест-седем години на среща с ръководните проектни мениджъри в CRS са разговаряли за фондове и бъдещи възможности. Тогава един от тях му е казал: „Моят съвет е да бъдете фокусирани върху някои аспекти на социалната работа и това, което вече правите и да се стремите винаги да бъдете по-добри. Не да тичате след фондовете, а да имате стратегия и да предлагате на хората да купят тази стратегия”. „И това е посоката, която ние следваме и в която непрекъснато се усъвършенстваме. Съзнателно се стремим да се адаптираме към настоящите условия и промени. Имаме силен екип с опит и това е сериозно преимущество за нас, защо така можем отговорно да управляваме големи проекти и да привличаме сериозно финансиране“ – добави той.

 

Последваха още въпроси, свързани с профила на непридружените непълнолетни, които попадат на територията на страната. А също и с времевата рамка, в която се получават различни документи и разрешителни, както и с трансформациите, които се постигат при работата с децата и младежите.

Задоволството от срещата и предоставената информация ясно пролича в заключителните думи на нашите гости:

„Благодарим за възможността да ви посетим и получим повече информация за работата ви. Желаем ви успех с дейностите по проекта и с всички други проекти, които идват. Както и вие отбелязахте, заради стратегията, която следвате, вие сте много добре познати и хората ви следват и търсят услугите, които предоставяте.“