Проект „Подкрепа за бъдеще“: Първи стъпки

Проект „Подкрепа за бъдеще“ е насочен към най-уязвимата група от търсещите международна закрила – непридружените непълнолетни и малолетни деца. Проектът си поставя за цел да допринесе за подобряване на условията и националния капацитет за прием на непридружените малолетни и непълнолетни, които търсят международна закрила в България, както и да се осигури правото на детство, да се гарантират основните човешки права на всички тези деца и да допринесе за достоен и сигурен живот на най – уязвимите сред търсещите международна закрила в Република България. 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, програма „Вътрешни работи“ и е на стойност близо 1 740 000 лв. Дейностите, заложени в него, ще се осъществяват със съвместните усилия на Каритас София и Съвет на жените бежанки в България. Предвиденият срок за изпълнение е 2 години, като стартът на работата на двете организации беше поставен на 31 март 2022 г. с откриващо събитие, в което взеха участие 58 души - представители на организациите, работещи по проекта, членове на Програмния оператор, партньорски организации, представители на релевантни институции, медии и доброволци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планираните дейности са насочени в четири направления: достъп до услуги със специален фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни; детско развитие и неформално образование; кариерно ориентиране и личностно развитие; активно участие и културна ориентация. Основна цел е изграждането и развиването на липсващи навици и житейски умения при подрастващите, както и подкрепа и занимания за преодоляване на преживените травми.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът ще предоставя услуги на търсещите закрила с приоритет  върху непридружените малолетни и непълнолетни в Сигурните зони в регистрационно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците в София и Харманли, както и в Център за интеграция на бежанци и мигранти "Св. Анна" на Каритас София. 
 
Със съвместните си усилия по проекта двете организации ще надградят опита си в предоставяне на услуги за търсещи международна закрила и ще засилят взаимодействието си с Държавната агенция за бежанците и други неправителствени организации, работещи на терен.