Представители на Каритас Линц на посещение в София

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за бежанци “Св. Анна” посрещна двадесет и четирима представители на Каритас Линц на 22 август. Гостите бяха тук като част от 14-дневната си обиколката си в страните, в които Каритас Линц оказва сериозна подкрепа на местните структури. Те пожелаха да се запознаят с работата на Каритас София, да научат повече за дейностите, начина на работа и предизвикателствата, които съпътстват работата на сътрудниците на организацията.

 

Васимир Ел-Хатиб, водещ на екипа сътрудници социални дейности с редки езици в звено „Водене на случаи“, направи встъпителното запознаване със структурата на Каритас София и основните дейности на организацията по различни проекти. Акцентът беше върху дейностите за приобщаване и интеграция на бежанци.

След това Владислав Дамянов, координатор направление „Кариерно ориентиране и личностно развитие“ в  Каритас София, продължи с представяне на онази част от социалните услуги, която е свързана с общообразователната подготовка на непридружените деца и младежи, както и с езиковите курсове, разработени по уникална методика, произтичаща от спецификата на работа и различната мотивация на обучаваните.

Гостите разбраха, че Каритас София оперира на територията на цяла Южна България и, освен в София, има офиси в Пловдив и Бургас. Обсъдиха се общата законова база за получаване на бежански статут на територията на България, динамиката на бежанските вълни през последните години, както и реалната възможност за интеграция. Споделени бяха данни и факти на база на управлявани случаи, които описват общата картина на пазара на труда в момента.

Основно се дискутира това, че повечето професии в страната вече изискват лицензиране и Каритас София работи в посока на подпомагане на бежанците да получат такива сертификати като преминат специализирани курсове, дори и да имат умения и практика, придобити в страните, от които идват.

Друга интересна динамика, която се спомена, е тази за търсене на хора, които имат базови познания по български. В миналото това не е било толкова силно изразено, но сега се забелязва като базово изискване от работодателите, включително и тези от чужди държави. Това налага и непрекъснато увеличение на екипа от учители, подготвени да работят с деца, младежи и възрастни, за които българският език не е майчин. Допълнително методиката и материалите за обучение са авторски,  създадени от екип в Каритас София, и това води до засилен интерес от МОН и други партньорски организации за оказване на методическа подготовка за преподаване на български език за мигранти

 

 

По отношение на пазара на труда се разискваха два важни факта. Първият е свързан с нуждата от скрининг на уменията за младежите. Това предполага специфични инструменти и игрова среда, защото много от тях дълго време не са посещавали училище в държавите, от които пристигат. Някои професии за тях са частично или напълно непознати. А представите им за уменията и знанията, които трябва да притежават, за да ги практикуват са непълни или неточни. В тази връзка Каритас София има кариерни консултанти, които могат да общуват на подходящи езици с младежите и подпомагат тяхното личностно развитие и кариерна ориентация. Дори и да не остават в страната в дългосрочно бъдеще, това е важно в процеса на адаптацията и разбирането им за пазара на труда в ЕС.

Друг важен факт е, че възможностите и предлагането на българския трудов пазар се разминават в някои случаи с очакваното възнаграждение за определена трудова дейност.  Като цяло бежанците от арабските държави имат по три, четири и повече деца. Техните очаквания са свързани с необходимостта да издържат многодетните си семейства и често желаното възнаграждение от 50-60 евро на ден е непосилно за местните бизнеси. Затова и България е само междинна спирка по пътя към търсене на по-добра реализация и живот.

 

 

Австрийските гости се запознаха и с предизвикателствата при работата на социалните ни сътрудници и кариерни консултанти с компактните ромски общности. Научиха, че на територията на София има няколко зони, които някои от жителите им (около 40 хил. на брой) рядко напускат. В същото време се забелязва промяна в образованието на по-младите поколения, които вече са заинтересовани в по-голяма степен да придобиват средно и по-високо образование. Промяната е бавна, но забележима. Но все още дискриминацията е съществен проблем при търсенето и задържането на работа.

Бяха обсъдени и постиженията на Каритас София по отношение на включване и работа с доброволци на местно ниво. Австрийските ни колеги разбраха, че има много широка база от доброволци с различна мотивация и умения, които трайно допринасят за успеха на Каритас София. И това вече е трайно постижение, за което има и признание на държавно ниво още от 2016 г.  

 

 

Особен акцент, който предизвика допълнителен интерес, заради ползите и резултатите от него, бе и обсъдената менторска програма. В нея се включват хора, от една страна, които  вече са преминали етапите и имат своите лични успехи в интеграцията като имигранти в България. Те споделят своя път, като идеята е да не спестяват и да не украсяват историите си, а да бъдат в реална полза за онези, които търсят информация и подкрепа. И другата част са доброволци, владеещи съответния език, които могат да бъдат от полза при усвояване на българския, да помогнат с придружаване и културна ориентация хората, които избират България за свой втори дом. Много ценно и важно е и менторството между децата – то създава нови приятелства, обогатява културата и познанията и на детето ментор. Развива способности за комуникация и взаимно сътрудничество. В тази програма деца помагат на връстниците си с уроците, с усвояването на българския език и с ориентацията в непозната среда.

В края на срещата, разбира се, имаше време за допълнителни въпроси. В тази част успяхме да споделим и за двете социални предприятия на Каритас София – Каристо и КаритАрт. Гостите ни пожелаха да разберат къде могат да разгледат изделията на жените бежанки, които предлагаме като подарък с кауза и научиха за https://caritart.bg , от където могат да поръчват.

 

 

Голяма беше изненадата и благодарността ни, когато разбрахме, че гостите ни имат за спирка в България само Каритас София и на следващия ден продължават пътуването си в Румъния. И още по-радостни сме, че получихме обаждане от Анна Мария Щайнер – съветник за България, Румъния и Словакия в Каритас Грац, за да изрази благодарността си от вчерашната ползотворна и сърдечна среща, за която са й разказали нейните колеги.