Участие в панаир на доброволчеството

В началото на октомври Каритас София бе сред три избрани организации, които да стартират пилотна програма за доброволчество с факултета по базова образование на Нов Български университет. В първия по рода си „Панаир на доброволчеството“, студенти и преподаватели от НБУ имаха възможност да се запознаят с работата на Каритас София. Студентите имат шанса да избират от три каузи, които екипът на Каритас София представи: Играя и уча с деца бежанци и мигранти, Мостове на изкуството и Young Caritas. 

Всяка от програмите включва различни елементи, които изграждат доброволчеството и спомагат за лидерските умения на участниците в различни сфери. Екипът на Каритас София създаде специална форма за студентите, която да гарантира проследяване на техния прогрес и да спомага процеса за подобряване на програмата. На края на всеки семестър – при успешно преминаване на избраната програма, студентите ще получат три кредита за своите усилия. 

Участието в тази програма е следваща стъпка от усилията на Каритас София за създаването на връзка между неформалното образование и доброволчеството. Традиционно сме домакини на групи френски и белгийски скаути, както и на множество чуждестранни студенти и докторанти. В последните две години развиваме програма с университета Нотер Дам, САЩ в която група млади лидери два месеца доброволстват в програмите на Каритас София.