Откриващо събитие

На 31.03.2022 г. в зала на SOHO двете партньорски oрганизации проведоха откриващо събитие по проект „Подкрепа за бъдеще“. Програмата започна с приветствени думи от изпълнителния директор на Каритас София, председателя на Съвета на жените бежанки в България, както и общо представяне на проекта и неговите цели. Гостите бяха запознати и с информация за финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм.

Събитието уважиха 58 души представители на двете организации, както и на Програмния оператор - Дирекция "Международни проекти" на МВР, партньорски организации, представители на институции с отношение към темата, както и журналисти, и доброволци.

Планираните дейности бяха презентирани от колеги, представители на съответните екипи на двете организации. „Достъп до услуги“ със специален фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни - от Съвета на жените бежанки в България. Любопитно, забавно и с много снимков материал сътрудници на Отдел „Миграция и интеграция“ на Каритас София разказаха за дейност „Детско развитие и неформално образование“. Аудиторията бе запозната от Каритас София и с дейностите: „Кариерно ориентиране и личностно развитие“,  „активно участие и културна ориентация“. Всички представиха много интересна информация и факти на база на своя дълъг опит от предишни подобни проекти. За финал експертите по комуникации на двете организации показаха направените печатни материали – листовки и плакати, разказаха за подстраницата на проекта и планираното отразяване в социалните мрежи.

По време на срещата имаше възможност и за свободна дискусия с екипите и гостите, както и за лека почерпка, осигурена от бистро „Каристо“, част от Каритас София.