Нови услуги в Куклен - иновация и лечение

От началото на октомври Центърът за подкрепа на деца и семейства в Куклен предоставя три нови услуги за малки и големи потребители. Арт терапия и биофийдбек (за деца и възрастни), както и ерготерапия (за деца). Биофийдбек се определя като огромен пробив в невронауката и за този вид лечение към нашия екип се присъедини нов медицински специалист.

Какво представляват и за кого са предназначени трите вида терапии?

АРТ ТЕРАПИЯ

Тя не е просто рисуване, а е начин детето да открие и развие:

- своите силни страни, въображението и да се справи със своите емоционални реакции;

- да постигне увереност и подобри уменията си за преработване  на конфликти и справяне в различни житейски ситуации;

- превенция на проблемно поведение;

 

 

 

КАК?

Изразяване чрез рисуване, оцветяване, моделиране, апликиране и др. с подкрепата на терапевта.

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА?

Деца, тийнейджъри  и възрастни, които желаят да опознаят своя вътрешен свят

при деца със затруднения в развитието;

при деца с проблемно поведение;

при деца преживели стрес;

за по-лесно справяне с различни житейски ситуации;

за преодоляване на вътрешни конфликти.

 

БИОФИЙДБЕК

Биофийдбек или невротренинг  е иновативен метод, който  използва последните достижения на невронауките в комбинация с апаратурни методи с биологична обратна връзка, като нашите комплексни решения връщат естественото равновесие в човешкото тяло и създават устойчив механизъм за самостоятелно поддържане на това равновесие в бъдеще.

Крайната цел е постигане на  волева промяна на нервно-емоционалните състояния, повишаване качеството на живот, подобряване на личностната самооценка и възможностите на изследваните лица да се справят с различни проблеми и конфликти, както и анализиране на тяхната ефективност и устойчивост във времето. 

- Прилага  се над 3-годишна възраст  за усъвършенстване на когнитивните  уменията, намаляване на тревожността и агресията. Както и при деца с говорни нарушения, тикове и  хиперактивност.

- Предлага се и като помощна терапия при работата с деца с ЕПИ, ДЦП, аутисти, за да се чувстват релаксирани и енергични.

- Прилага се при бърнаут (burnоut) синдром и др., както и при здрави хора за подобряване на имунитета, за постигане на по-добри резултати в професионалния и личния си живот, а също така и в спорта.

 

ЕРГОТЕРАПИЯ

ЗАЩО  ерготерапията не е рехабилитация или трудотерапия, а специално подбрана целенасочена умствена и трудова дейност?

 

ЦЕЛТА е да се фокусира вниманието на детето върху резултата от работата, а не върху проблема му.

 

КАК?

Чрез забавни упражнения, които:

- развиват умения и навици, нужни за изпълнение на дейности, правят живота му по-лесен;

- емоционално израстване и увереност;

- справяне с ежедневни дейности вкъщи, в детската градина, училище и парка;

 

КОГА ДА ПОТЪРСИМ ЕРГОТЕРАПЕВТ?

- Затруднения при изпълнението на училищните задачи;

- Задачи, изискващи фина моторика - рязане с ножица, рисуване и др.;

- Проблем със захвата и писането;

- Неустойчивост на вниманието и нарушена концентрация;

- Затруднения при четене; 

- Проблем с координацията “око-ръка”;

- Несръчност в творческите дейности; 

- Предизвикателно поведение в клас; 

- Затруднения при общуване с връстници; 

- Несамостоятелност в междучасието - при хранене, ползването на тоалетна, подготовка за час;

- Затруднения в участието в спортни занимания;