Нов кариерен център за бежанци отвори врати

На 18 май 2023 г, с официално откриване, новият кариерен център на „Каритас София“ отвори врати в столицата, предлагайки ценна подкрепа и помощ на бежанците. Разположен на бул. „Сливница“ № 227, този център ще предоставя на бежанците необходимата информация и помощ за намирането на работа, кариерно консултиране, курсове по български език, обучения за професионална квалификация и надграждане на трудови умения. Освен това, те ще имат възможността да се включат в предприемаческата програма на „Каритас София“, която им предоставя възможности за самостоятелно бизнес развитие.

Официалното откриване на кариерния център започна с освещаването му от отец Петко Вълов, председател на Управителния съвет на „Каритас София“. Събитието бе ознаменувано с изказване от монс. Румен Станев, президент на „Каритас България“. Присъствието на партньори на „Каритас София“, представители от държавни институции, неправителствени организации, работодатели и бежанци бе ясен знак за широкото сътрудничество и подкрепа, които инициативата получи.

Кариерният център на „Каритас София“ има за цел да помогне на бежанците да се адаптират към новите условия и да развият своите професионални умения. Той предоставя на тези хора важни инструменти и възможности, които им помагат успешно да се интегрират на пазара на труда. Със своите програми и ресурси, центърът играе ключова роля в подкрепата и преодоляването на предизвикателствата, пред които бежанците се изправят.

Създаването на Кариерния център на „Каритас“ се осъществи благодарение на партньорството с UNHCR Bulgaria, което показва значението на сътрудничеството и обществената подкрепа в реализирането на такива инициативи.

Новият кариерен център на „Каритас София“ предоставя важни услуги и ресурси, които помагат на бежанците да преодолеят предизвикателствата и да намерят нови възможности за успех и интеграция в обществото. Това е стъпка към изграждането на по-добро бъдеще за бежанците в нашата страна или по пътя им към желаната нова родина.