Кариерни консултации

Индивидуалната подкрепа за реализация на пазара на труда, част от от дейностите на експерти кариерно ориентиране и личностно развитие по проект „Подкрепа за бъдеще“, тече много активно. От началото на работата по проекта най-малко 10 търсещи закрила бенефициенти сключиха трудови договори с различни работодатели с наша подкрепа. Въпреки трудностите (езикова бариера, липса на умения, неразбиране на реалните условия на пазара на труда в България), тези хора успешно започнаха работа, подкрепени от работодателите и с продължаващото съдействие на експертите на Каритас София. Екипната работа със сътрудниците ни с редки езици и многобройните консултации, срещи на работното място и придружавания дават добри резултати. Работодателите ни са с отворени сърца, подхождат с разбиране и търпение и отделят много време за обучението и адаптацията на търсещите закрила.