ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА НОВИ КОЛЕГИ

Политиката за защита на бенефициентите от потенциална експлоатация и злоупотреба, спазването на Етичния кодекс и Кодекса на поведение на служителите на Каритас София са важна част от въвеждащото обучение на новите колеги.

 

На 28 юни се проведе такова обучение в Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“, на което бяха обсъдени въпроси, пряко свързани с ежедневната практическа социална работа. Разговаряхме и за професионалните граници, превенцията на професионалното прегаряне, овластяването на бенефициентите да поемат отговорност за своето благополучие, както и случаи, в които колегите да бъдат особено внимателни в разпознаването на проблеми със сигурността на бенефициентите.

 

По отношение на моменти, в които бенефициентите прекрачват границата на добрия тон, един от присъстващите каза арабска мъдрост, която гласи, че „човек е нахален, когато е в нужда“. По този повод обсъдихме и друг аспект на политиката за защита – еднаквото третиране на всички бенефициенти и това как да продължаваме да се отнасяме с емпатия и професионализъм, когато това е нелеко. Друга участничка сподели: „Цялото обучение за мен бе изключително полезно и интересно, особено политиката за защита. Много важно е да не забравяме, че всички бенефициенти са равни и към всички трябва да се отнасяме с нужното внимание и грижа!“

Останахме с разбирането, че разговорите и споделянето на опит са много полезни, както и че темата ще бъде с продължение.