Информационна среща относно превенция на трафика на хора

На 21.06.2022г. в Пловдив беше проведена информационна сесия относно превенция на трафика на хора в контекста на бежанската ситуация от Украйна, организирана от Местната комисия за борба с трафика на хора – Пловдив. Присъстваха доброволци, служители от областна и общинска администрация, неправителствени организации, доставчици на социални услуги за работа с деца в риск на територията на община Пловдив, представители от Върховния комисариат на ООН за бежанците.

 

Сдружение „Каритас – София“ получи покана за участие. На срещатата присъства Красимира Горанова – сътрудник от Пловдив, работещ по проект „Хуманитарна подкрепа на бежанците от Украйна“.

 

Г-жа Петя Караянева – съветник по закрилата към Върховния комисариат за бежанците на ООН, сподели своя опит по актуалния за България проблем в контекста на бежанската ситуация от Украйна. Направи исторически преглед, представи статута, целите и задачите на службата на Върховния комисариат на ООН; даде статистически данни за принудително разселените хора по света към 2021г. – 90 мил. души. Към днешна дата бежанците от Украйна в Европа са 5,137,933. България предоставя три форми на закрила – убежище, международна и временна закрила. Посочени бяха броят и местата на регистрационните служби на територията на страната; документите за международна и временна закрила.

 

Информационната среща завърши с темата „Трафик на хора: идентификация и насочване на пострадалите лица“, коментирана от г-жа Т. Иванова.