Субсидия за образователна инициатива

В навечерието на 24 май Каритас София получи 10 000 евро субсидия за образователна инициатива. Сумата се отпуска от основния акционер на Виена Иншурънс Груп – Винер Щетише Ферзихерунгсферайн, и е предназначена за Център „Готови за училище“ в квартал „Факултета“ в София. Тук предоставяме дългосрочна комплексна социално-образователна подкрепа над 80 деца в предучилищна и училищна възраст и техните родители.

Екип от педагози, възпитатели и психолози, включително доброволци, помага на децата в усвояването на основни социални умения, познания по български език и в ежедневната подготовка на уроците. Усилията са насочени към устойчиво повишаване на грамотността и знанията. Целта е интегриране в образователната система и превенция на отпадането от нея. В дългосрочен план тези стъпки създават по-добри перспективи за професионална реализация и по-успешно бъдеще на децата, които участват в програмата.

От името на Винер Щетише Ферзихерунгсферайн чек за спечелената субсидия беше връчен от представители на застрахователните компании на Виена Иншурънс Груп в България – Булстрад и Булстрад Живот, които споделиха, че съществуването на тази инициатива помага на децата да подобрят представянето си в училище, да надграждат наученото и да имат увереност да продължат към по-висока степен на образование.

От името на Каритас София тя бе приета от Цветомир Думанов – изпълнителен директор, който сподели: „С получената подкрепа, ще можем да продължим да подпомагаме местната общност, да сме полезни на децата и техните семейства и да работим заедно за тяхното по-добро бъдеще.“

Винер Щетише Ферзихерунгсферайн е партньор на Каритас в Австрия от много години. Всяка година Каритас Австрия стартира детска кампания в полза на децата в страните от Източна и Южна Европа. Винер Щетише Ферзихерунгсферайн подкрепя тази кампания, за да повиши осведомеността за нуждите на децата, живеещи в бедност. Освен това дружеството всяка година осигурява финансова подкрепа за конкретни регионални проекти. След популяризиране на регионални проекти в Украйна, Сърбия, Румъния, Албания и Република Молдова, Винер Щетише Ферзихерунгсферайн подкрепи и българския проект „Център за обществена подкрепа „Готови за училище“ в квартал „Факултета“, София.