Детството – мечти за децата и отговорности за възрастните

 

На 21.02.2023 г. в Дома на Европа се проведе събитието „Детството – мечти за децата и отговорности за възрастните“ В неговите рамки се отчете първата половина на работата по проект „Подкрепа за бъдеще“ , осъществяван от „Каритас София“ в сътрудничество със „Съвета на жените бежанки в България“ и с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм, програма „Вътрешни работи“.

Събитието събра експерти, съмишленици и доброволци, които споделиха своите гледни точки, инструменти за работа и планове за подпомагане и интеграция на деца бежанци. 

От данните, които представи Десислава Христова – координатор „Мониторинг и оценка“ - стана ясно, че основните индикатори по проекта се изпълняват с по-бърз темп от прогнозираното. Прави впечатление, че от общо 954 потърсилите закрила деца в проекта, повече от половината (528) са непридружени.

По думите на Линда Ауанис – председател на СЖББ – част от родителите казват, че е по-добре децата да си тръгнат от родината, защото, дори и пътуването да е рисково, те имат шанс да останат живи. Други родители са й споделили, че не искат децата им да станат талибани и на свой ред да убиват хора.

Цветомир Думанов, изпълнителен директор на „Каритас София“, каза, че лицата, бягащи от конфликти, трябва да се възприемат преди всичко като хора, а не като заплаха за националната сигурност. За нас е важно да подкрепяме хората, които търсят по-добър начин на живот.

В приветствието си към участниците в събитието заместник-председателят на ДАБ Янита Манолова каза: „Фокусът на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) е да осигури най-добрата грижа да децата, да могат те да живеят в спокойна среда. Поставените цели за тази грижа изпълняваме в партньорство с неправителствените организации.

Захари Стоилков от ДАБ разказа за разработените правила за настаняване в приемно семейство и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на непридружени малолетни и непълнолетни лица, получили международна закрила.

Марга Стоянова от ДАЗД сподели, че сред търсещите международна закрила най-уязвими са децата. И представи повече информация за телефонната денонощна национална линия за деца - 116 111.

Специален момент в събитието бе дискусията на тема „Какво е мирът за децата?“ проведена с деца от центъра „Овча купел“ и детския „Клуб по дебати“ към Държавната агенция за защита на децата. „Ако си със семейството си, мирът идва“, сподели участник в дискусията. 

 

Участниците в събитието разгледаха изложбата „Стена на мечтите“, в която деца, настанени в РПЦ София и РПЦ Харманли бяха въплътили в образи своите желания и мечти. И присъстваха на награждаване на отличените творби.

Екипите, които работят с децата в Овча купел, Враждебна и Харманли споделиха опит и полезни наблюдения от работата си с непридружените деца.

Така в рамките на представянията на отделните ни екипи научихме повече за:

·       разработената „Бонусна програма за доверие и отговорност“,

·       здравните сесии за хигиена и организация на деня,

·       работата с родители за подкрепа и мотивация за включване на децата в българската образователна система,

·       работилниците за изграждане и прилагане на умения,

·       сесиите по неформално образование и дейностите по възстановяване,

·       сесиите по ограмотяване на български език

Юра Данчева, социален работник  на СЖББ представи резултати от анкетата за предизвикателствата в работата на социалните работници и социалните медиатори, ангажирани в проекта.