Да подкрепяш слабите, дори когато и ти се нуждаеш от подкрепа

Когато си поставен в трудни условия, често забравяш да се оглеждаш настрани и да помагаш на по-слабите. Днес искаме да ви разкажем за едно изключение.

 

То е свързано с деца, които идват от далеч, без родителите си и са настанени в Регистрационно-приемателния център на Държавната агенция за бежанците – гр. Харманли. Те създават свой полезен подарък за други деца, които също са специални и имат нужда от повече помощ и внимание.

Всичко започва с гледането на внимателно подбран видеоматериал на тема „Грижа за обществото и уязвимите групи“. Той провокира поредица беседи с децата и младежите, водени от екипа на Каристас София, който работи на терен в Харманли. В тези беседи се обсъждат теми, свързани с доверието и отговорността към другия.

 

Така се заражда импулса групата да създаде нещо ценно и полезно за други, които са слаби и в нужда. В Харманли има дневен център за деца и младежи със специални потребности. И за тях е важно да учат по интересен и ефективен начин, пригоден към начина им на възприемане на света. А материалите за това са малко.

Нашите момичета Ана Димитрова, Мирела Дончева и Иман Христова показват и правят нагледно дъска с активности по метода „Монтесори“. И децата сами успяват след демонстрацията да направят такава дъска. 

Следва посещение и запознаване с децата и младежите с увреждания от дневния център «Надежда» в Харманли. И поднасяне на необикновения подарък.