Приемащата среда е част от бизнес успеха

Да имаш шанса да работиш в компания позната по целия свят

„Самекс“ ЕООД е един от  работодателите, с които Центъра  за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ и Кариерния център, които са част от голямото семейство на Каритас София, си партнират най-успешно.

В началото започнахме с търсене на възможности за хората получили бежански или хуманитарен статут. В лицето на  „Самекс“ ЕООД срещнахме партньори, които откликват  на предизвикателствата,  които ежедневно им отправяме.  Днес, успешно развиваме добри практики за наемане на хора търсещи международна закрила, а през последната година и с бежанците от Украйна, както и с наемането на непридружени непълнолетни младежи от Сирия и Афганистан. Към настоящия момент над 40 души – бежанци са наети на трудов договор в ресторантите на KFC в страната.

Съвместната ни работа не спира до тук, заедно с HR екипа на „Самекс“ ЕООД  проведохме поредица от мотивационни срещи за професионална ориентация на  младежите настанени в ПМЗ Овча купел, които ги вдъхновиха да мислят за своето бъдеще като нещо възможно и реално днес и сега.

Кариерното ориентиране и придружаванията са част от ежедневната работа на екипа от сътрудници социални дейности с редки езици или майчин език, които активно ориентират  на всеки етап от процеса по сключване на трудов договор и адаптация към новата среда и екип.

Но най-важният фактор за успешната интеграция е подкрепящата среда и стремежът да бъдат подпомагани  хората от други култури чрез подходящо менторство и разбиране на техните  нужди. Като социално отговорна компания, KFC предоставя работа на непълен работен ден, настаняване и много други  социални придобивки. Дава възможност за усвояване на различни умения и роли, които в последствие могат да бъдат упражнявани и  в други  обекти извън страната.

И не на последно място, компанията е щедър дарител. С съдействието на Самекс ЕООД превръщаме  празниците от думи в различен, цветен и сладък спомен за  децата настанени в  РПЦ София.