ДОСТЪП ДО ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА УЯЗВИМИ БЕЖАНЦИ

Търсещите и получили закрила в страната ни се обръщат към социалните ни сътрудници за решаване на различни медицински въпроси. Обикновено ни намират, насочени от наши партньорски организации, често това е Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, както и през социалните мрежи. Aдресът ни ул. Струма 1 е добре познат.

Случаите са най-разнообразни – от обичайното записване на личен лекар до консултации и прегледи при всякакви специалисти. Нерядко, за да могат да откликнат на нуждите, колегите се налага да учат и разбират специализирана терминология, която обясняват и на самите нуждаещи се. Учат ги също на думи и фрази на български, за могат при необходимост да бъдат самостоятелни, като например да изпълнят рецептата си в аптеката.

Понякога хората не осъзнават нуждата от личен лекар и разбираме, че по-рано не са били информирани за възможността.

„Аз съм здрав нямам проблеми. Защо ми е личен лекар?“ ни пита Хюсеин от Сирия след проведеното първоначално интервю. Потърси ни за съдействие за откриване на негова банкова сметка, нужна за неговия работодател. Тя вече е факт, но помощта за него продължава. Бе придружен до НАП за изчистване на задълженията, които той, както много други, получили бежански статут, имат в данъчната система от години, в които още не са били в страната ни. След подаване на нужните декларации проблемът вече е решен, дълговете са изчистени и ще бъде записан на личен лекар. 

От помощ за достъп до специализирани здравни услуги се нуждае и от Шахед от Сирия, чието семейство е депортирано от Германия и ни потърсиха с молба за записване на детето в училище. Тази заявка е удовлетворена, а социалните ни сътрудници продължават да са в постоянен контакт с училищното ръководство за решаване на различни проблеми на момичето, което трупа отсъствия, защото се налага да гледа по-малките си брат и сестра. За разрешаване на този проблем са предприети стъпки в посока смяна на работата на майката, за да има повече време за семейството. А на момичето оказахме съдействие с придружаване за консултация и преглед при специалист за появил се здравословен проблем. Помогнахме да бъдат направени и необходимите изследвания, изискани от лекаря.

Депортирани от Германия са и двама братя от Сирия, които са били там 9 години. След преживения огромен стрес от смяната на средата, в която нямат никакви близки или приятели и не знаят езика, те изпадат в тежка депресия. Оказахме съдействие за поисканите от тях прегледи и консултации при различни специалисти, общо 5 души. Въпреки тяхната убеденост, че имат тежко заболяване, резултатите показват, че са клинично здрави. Продължаваме да търсим решение на проблема с помощта на наш колега психолог. Мъжете са насочени и към Кариерния ни център за намиране на по-добра работа, на трудов договор, което също ще даде положително въздействие на здравословното им състояние.

 

След преживяна злополука на работното място ни потърси Елфахим от Либия, който е в страната ни от 5 години. Вследствие на инцидента става ясно, че се налага поставяне на зъбни протези. Съдействахме да се направят нужните изследвания и да започне процеса на лечение, за което изказваме огромна благодарност за безвъзмездната подкрепа на студентка от Кипър в Медицинския университет.

Много предизвикателства преодолява наш социален сътрудник, за да запише на личен лекар 6-членно семейство от Сирия с близнаци на 7 години, момиченце на две години и бебе на два месеца. Освен решаването на този проблем семейството получава съдействие за закупуване на лекарства и храна на бебето, което е недоносено. Помощта е предоставена от БЧК. Подкрепа от нас получават и за оформяне на нужната документация и подаване на удостоверение за вписване на бебето в НЗОК. Това позволява ежемесечни прегледи при педиатър и поставяне на задължителните ваксини. Помощ оказваме и на близнаците, които скоро ще бъдат записани и ще тръгнат на училище.

Бебе очаква и 22-годишна жена от Сирия, настанена в един от приемателните бежански центрове. Тя е без никакви близки в страната ни и абсолютно сама в това деликатно положение. След като се свързва с наш социален сътрудник в бежанския център, тя вече има личен лекар и проследяващ бременността ѝ гинеколог. Предвид състоянието ѝ, има постоянно обгрижване от нашия колега. Внимание и успокоение получава както младата жена, така и нейната майка, която се намира в Сирия и с която социалният ни сътрудник често се чува по телефона –„Бъдете спокойна и знайте, че тук се грижим за дъщеря ви“. Тези думи са безценни радост за жената, чиято самичка бременна дъщеря е на хиляди километри.

За да осигурим подходяща среда за бъдещата майка, подготвяме съвместно с фондация “Асоциация Анимус” преместване от бежанския център в тяхното Звено „Майка и бебе“. 

За записване на личен лекар към нас се обърна и Фахми от Йемен, който има научна степен доктор. Той също имаше грешка в системата за здравни осигуровки, която помогнахме да се оправи, след което бе записан и при личен лекар. Това дава възможност за разрешаване на негов здравословен проблем, за който са нужни изследвания и прегледи при специалисти. За целта продължаваме да му оказваме подкрепа. 

 

Оказаната подкрепа за социална медиация и достъп до здравни услуги на уязвими бежанци се осъществява от мрежата наКаритасорганизациите в България със съдействието на Католически служби за помощ.