Стандарт за справедлива мобилност и миграция в грижите в Европа

Каритас София, в сътрудничество с международни организации на Каритас, разработва стандарт за болногледачи и медицински сестри работещи в частни домакинства в чуждоезични страни

 

Все по-голямо е търсенето на болногледачи и медицински сестри за обгрижване на нуждаещи се хора в западноевропейските страни. Това води до работна миграция, защото повечето болногледачи упражняващи тази професия са от Централна и Източна Европа. Те живеят и работят в чужбина, полагайки грижи в повечето случаи в частни домакинства. За съжаление, голяма част от тях работят без договори и подкрепа в чуждоезичната за тях страна.

 

Каритас от години се застъпва не само за подобряване на качеството на самата грижа, но и за подобряване условията на труд на хората упражняващи тези професии в чужбина. За справедливи и законови работни отношения в тази област Каритас от Австрия, Швейцария и Германия, в сътрудничество с Каритас от България, Румъния и Словакия разработват „Стандарт за справедлива мобилност и миграция в грижите в Европа“. Въз основа на този документ през 2024 година ще се работи за въвеждане на общ стандарт на Каритас. Документът дава отговор на много въпроси, като: Какви трябва да бъдат справедливите и законови трудови отношения за болногледачите? Какви трябва да са критериите за качество? Как да се организира сътрудничеството с организациите в страните на произход и др.

 

Галина Христова, ръководител на информационния офис на Каритас София в град Пловдив, споделя:

„Ние работим в сътрудничество с Каритас Австрия (Caritas Rundum Zuhause betreut Caritas 24-Stunden-Betreuung) от 2019 по проект Care Migration.  В нашия информационен център в Пловдив предлагаме информация, подбираме кандидати и им сътрудничим да започнат работа като болногледачи в Австрия. Следвайки препоръките на „Стандарта за справедлива мобилност и миграция в грижите в Европа“  в офисите ни в Пловдив и във Виена работят двуезични координатори, които подкрепят болногледачите по време на работния процес, а също и семействата, за чиито близки се грижат. Болногледачите получават съдействие при първоначалната регистрация или при пререгистрация на дейността като самостоятелно наето лице в Австрия. Всеки болногледач получава  честни и прозрачни условия на договор на майчин език . Няма скрити такси. Всяка година организираме допълнителни надграждащи обучения в областта на деменцията, палиативните грижи, кинестетиката и др. Това допринася за повишаване квалификацията и подобряване на качеството на грижите.

 

Искам да отбележа, че Каритас вижда и търси стъпки за решение на нарастващата нужда от грижа за възрастния човек и в страните на произход на болногледачите. Прилагането на стандарта дава сигурност на болногледачите упражняващи професията в чуждоезична страна, защото чрез него се избягва работата без договорни взаимоотношения и при съмнителни обстоятелства.“