Посещение от Каритас Македония

На 7 и 8 декември екип от Каритас Македония, воден от отец Ванче Назов, бе на посещение в програмите и центровете на Каритас София с цел обмяна на опит.

 

През първия ден гостите посетиха Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“, където бяга представени някои от основните програми, сред които и проектът „Мисията възможна“, който е с фокус върху създаване на условия за по-добър достъп до пазара на труда на жители на кв. „Факултета“ в София.


 

На втория ден от своето гостите от Македония посетиха Център за подкрепа на деца и семейства „Готови за училище“ в кв. Факултета, където разбраха повече за добрите практики и обмениха опит с колегите. Каритас Македония има програма, която помага на близо 50 деца в неравностойно положение в Сарай, окръг Струмица.

 

 

Срещите продължиха в Център „Благовещение“, където неговият ръководител д-р Вяра Границка и екипът й разказаха за дейностите и подкрепата, която оказват на семействата и потребителите на услугите. Гостите получиха символични керамични подаръци, изработени от младежите в Центъра.


 

Работната визита за обмяна на опит премина и през социалното предприятие на Каритас София – бистро Каристо. Екипът от Каритас Македония остана впечатлен от кухнята и практиките на Каритас София, която подкрепя своите проекти и програми чрез социално предприемачество.

 

 

 

 

 

Преди своето заминаване отец Ванчо Назов и другите гости от Каритас Македония имаха възможността да видят на терен и обменят опит с екипа на мобилна грижа за бездомни хора в София.

 


Основна тема на ползотворните срещи и разговори бяха предизвикателствата, които предстоят в следващите месеци.

 

 

 

Екипът на Каритас Македония благодари сърдечно на Каритас София за гостоприемството и споделените добри практики. Каритас Интернационалис е мрежа, в чиято философия е заложено кооперирането и партньорството за подпомагането на най-уязвимите в нашите общества. Затова такива работни визити дават възможност за разширяване на кръга от знания и затвърждаването на нови проекти и партньорства.