Училище на Каритас

Каритас София проведе въвеждащо обучение за новоприсъединили се колеги. Участваха и колеги, които искаха да опреснят знанията си за идентичността на нашата организация, за уникалните ни ценности и връзката с християнските принципи. Отец Петко Вълов и теологът Богдан Паташев направиха въведение в църковната символика и в християнството в светлината на останалите монотеистични религии. Разгледана бе и темата за християнската мотивация за милосърдие. Генералният секретар на Каритас България, Емануил Паташев, разкри пред участниците организационни характеристики на Каритас, като функции, модели на развитие, взаимодействие между структурите, отличителни ценности и принципи, стандарти за управление. Той направи исторически преглед в организационното развитие и се спря етичния кодекс за поведение на сътрудниците.