Каритас София търси да назначи счетоводител

 

Месторабота: София

Заетост: 8 часа дневно
Трудов договор, първоначално със срок за изпитване;

Изисквания за заеманата длъжност:

 • минимум пет години опит като счетоводител;
 • опит в организации с нестопанска цел - предимство.
 • Познаване на българското счетоводно законодателство - Закон за счетоводството, счетоводни стандарти, закони и постановления по труд и работни заплати и други;
 • Познаване на финансово - счетоводните изисквания на донори на НПО;
 • Опит в изпълнение на финансирани проекти и програми и тяхното финансово- икономическо отчитане;
 • Опит в изготвяне на бюджети и отчети по програми и проекти;
 • Образование - счетоводство или финанси, ниво бакалавър или магистър;
 • Компютърна грамотност – Счетоводство, Заплати, MS Office;


Задължения:
• Осъществяване на текущата обработка на счетоводни и финансови документи;
• Осчетоводяване на разходи и приходи по отчетни финансови документи;
• Изготвяне на работни заплати, хонорар-сметки и всички други документи по заплащането на заплати и възнаграждения-декларации, служебни бележки и др.;
• Изготвяне на трудови и граждански договори, поддържане на досиетата на служителите и документацията в тях, изготвяне на заповеди и допълнителни споразумения;
• Поддържането на регистри, като: дневник за издаване на трудови книжки, регистър на трудовите договори, регистър на гражданските договори, регистър на болничните листове, регистър на ползвания неплатен отпуск, регистър за положения извънреден труд, регистър за положения труд по допълнителен трудов договор, график на редовния платен годишен отпуск и др.
• Изготвяне на финансово-икономически отчети и справки по отчитане на финансирани проекти и програми, съгласно формата и изискванията на донорите;
• Водене на регистрите за ДМА на Сдружението;
• Изпълнение на други, възложени от финансовия експерт, задачи.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Диплом за завършено образование;
 • Мотивационно писмо.

изпращайте до Юлка Минчева: julka.mincheva@caritas-sofia.org

Обявата е валидна до 30 август. Одобрените по документи кандидати ще получат покана за интервю.