Трудова борса

Голяма трудова борса беше организирана за втори път от Каритас София на 31 май в Центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“. Събитието беше реализирано съвместно с Катро България.

Включиха се осем работодатели и деветдесет търсещи работа. Обратната връзка и от двете страни е много положителна и в първите дни на юни вече ще има подписани трудови договори.

Нуждата от провеждане на такива събития е продиктувана от липсата на информация от страна на работодателите за потенциала и възможностите за наемане на бежанци и мигранти и от затрудненията, които последните изпитват при интеграцията на пазара на труда в новата страна. Част от участниците в борсата преминаха предварително финансово обучение, на което им бяха обяснени ползите от това да се работи на трудов договор, какви са средните заплати в различните сектори на икономиката и как трябва да се държат на интервю за работа.

Каритас София ще продължи своята мисия да подпомага търсещите и получили международна закрила в тяхната интеграция в България, като намирането на работа е един от най-важните аспекти на този процес.