срещи със семействата в квартал Факултета

През месец юни в ЦПДС „Готови за училище”  проведохме индивидуални и групови срещи с родителите на 12 от децата (навършили 5 години), на които им предстои включване в образователната система. Обяснихме на родителите колко е важно децата им да продължат по пътя на образованието и им съдействахме в процеса на кандидатстване за прием в подготвителните групи и класове. В момента процедурата за прием в град София е променена. Всичко се случва онлайн през „Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата“ (ИСОДЗПГУ).  Родителите не знаеха за съществуването на тази система, повечето от тях са неграмотни и нямаха достъп ди компютър с интернет.

След оказаната от нас помощ, към този момент, дванайсетте деца навършили 5 години са класирани.