Подписахме споразумение за сътрудничество със Столична община

Кметът на София Йорданка Фандъкова и представители на неправителствени организации доставчици на социални услуги в Столична община сред които и Каритас София подписаха Споразумение за сътрудничество. Йорданка Фандъкова даде положителна оценка за сътрудничество между общината и НПО-тата.

Това е първото в България подобно споразумение и в него се регламентират отговорностите на страните, предвижда се дългосрочно сътрудничество и се посочват механизми за контрол.

Общо 75 са услугите, които предоставя общината в социалната сфера, 31 от тях са делегирани на неправителствени организации. Общината планира създаването на специален фонд за иновации в сферата на социалните услуги.

Представителите на НПО сектора изразиха желанието си системата да бъде по-бърза и да обхване повече хора, като наред с това се облекчат бюрократичните проблеми.