Социално проучване „Жените бежанки и пазарът на труда в България“

Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ към Каритас София развива комплексна програма за интеграция в подкрепа на търсещите и получили международна закрила в България. Ключов фактор за успешната интеграция на бежанците е заетостта. От създаването си през 2017 г., Кариерния център към Отдел Миграция и интеграция работи активно за успешната реализация на бежанците на пазара на труда. Особено внимание в програмите и дейностите си Каритас София отделя на жените бежанки. Пречките пред тяхната реализация са по-многобройни и комплексни, отколкото при мъжете. Те включват различни фактори, включително свързани с културните различия, традиционното възприемане на ролята на жената, мотивацията, езиковите познания  и социалната им ориентация в една нова и нелесна за тях среда.

За да се увеличат семейните приходи, за жените бежанки е от съществено значение да намерят работа. С помощта на Кариерния център на Каритас София, от 2017-та година насам, работа са намерили повече от 90 жени бежанки и търсещи закрила. Но като цяло равнището на заетост на жените бежанки остава много по-ниско от това на мъжете. Въпреки, че са проведени някои проучвания за заетостта на бежанците в България, никое от тях не се фокусира конкретно върху жените. За да бъдат преодолени пропуските в познаването на този проблем, Каритас София проведе проучване, основано на пола, търсейки по-отблизо причините за ниския процент трудова активност сред жените бежанки в България.

В предложеното от нас проучване, ще намерите анализ на получените резултати, както и заключения и практически препоръки, които могат да повлияят положително на трудовата реализация на жените бежанки в България.