Семинари за бежанци търсещи работа

В център за интеграция на бежанци и мигранти Св. Анна проведохме първия от серия обучителни семинари за търсещи работа. Дадохме насоки по теми, свързани с пазара на труда, трудов договор и плануване на семеен бюджет. Ще работим и в бъдеще със шестте двойки за да си намерят подходяща работа, отговаряща на уменията и квалификацията им. Надяваме се, че информацията от обучението ще им помогне да се адаптират по – бързо на работното място, за да могат да се грижат за себе си и своето семейство.