Семейството е прегръдка

Програма „Ирис” на Фондация „Работилница за граждански инициативи” оказва помощ на семействата в граничния регион на България


 

В  Центъра за подкрепа на деца и семейства в риск „Цветница”, създаден през 2014 година от Каритас София и Община Малко Търново, имаме любима игра на думи. Преди Благовещение отново седнахме в кръг и играхме с думи за семейството. Получи се красива броеница: сигурно, топло, споделяне, защита, веселба, спокойно, прегръдка, обич, помощ, софра, храна, заедно. 

 

Осъзнахме, че през последната година кризата с пандемията разруши представите за семейството на много деца от  град Малко Търново и село Звездец. Техните родители останаха с ограничени ресурси за храна и здраве, което увеличи риска от раздяла, поради невъзможността да се издържат. Така се зароди идеята за проект, който да подпомогне нуждите на тези семейства.

 

Създадохме проект „Оказване на помощ при граничния регион на България”, който бе одобрен за финансиране по програма „ИРИС“ към Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Благодарение на подкрепата, по два пъти всеки месец, от март досега, предоставяме хранителни продукти и хигиенни материали на 23 семейства и 7 стари болни хора - общо 100 души.  Децата обхванати в проекта са 63. Целта на подкрепата е да стимулира семействата да поддържат чистота вкъщи, за лична хигиена и за намаляване риска от заразяване с коронавирус или други сезонни заболявания. Приоритет имат семействата, в които родителите са останали без работа, където има членове на семейството с допълнителни уязвимости, като увреждания или хронични заболявания. Важно условие е и ангажираността на родителите да изпращат редовно децата на училище и детска градина.

 

В допълнение към ресурсите, предоставени от училището, нашият екип предлага допълнителна подкрепа на децата, които имат затруднения с ученето – специализирани консултации, индивидуални образователни дейности и упражнения, учебни материали и пособия, книги за наваксване на пропуснатото в училище. 

 

За децата, които не са подготвени и не разполагат с необходимата технология и интернет връзка за участие в онлайн обучение са закупени 10 таблета. Учениците ще бъдат обучени и при необходимост устройствата ще им бъдат предоставяни за продължаване на участието им в учебния процес.

 

Този проект показа възможностите на местната общност да се самоорганизира и да влага безвъзмезден труд за нуждаещите се семейства и стари болни хора. Цялата дейност се осъществява изключително с доброволния труд на трима доброволци от Малко Търново и Звездец, които отделят немалко часове за проучване на нуждите на хората и проследяване на тяхното състояние, лични посещения по домовете, срещи с хората и с децата, пакетиране и доставяне на пакетите с личен автомобил и средства. 

Ефектът от тяхната работа не може да се измери с финансови средства. Изказваме нашата благодарност на доброволците Пепа Йорданова, Пенка Кидерова и Георги Бъклев за тяхната отдаденост и постоянство в подкрепа на нуждаещите се от нашия край.

 

Проектът „Оказване на помощ при граничния регион на България”, финансиран по Програма „ИРИС” към Фондация „Работилница за граждански инициативи”, се изпълнява от сдружение „Каритас София“. Продължителността на проекта е от 9 март до 1 юли 2021 г. Бюджет на проекта - 13 605 лв.