Работна среща на Каритас София и Каритас България с Католически служби за помощ (CRS)

На 14-17 ноември в София представители на Католическите служби за помощ, един от основните партньори на Каритас София, пристигнаха при нас за семинар, в който работихме активно по програмата и планирането на дейностите за 2018 година. Обобщихме наученото, идентифицирахме постиженията и несъвършенствата, определихме целевите групи и техните най-належащи потребности и се опитахме да бъдем изобретателни и иновативни в развиването на бъдещите програмни стратегии, които да отговорят на тези нужди.