Пътят към целта започва с колаж

Това ни показват децата от Център "Св. св. Кирил и Методий" в град Куклен, които продължават с предизвикателствата и забавленията в началото на новата година. Те взеха участие в групова арт-терапия, чрез която изразиха своите стремежи за новата 2022. Децата отправиха поглед към отминалата година и отбелязаха какво са научили и за какво са благодарни. Към новата погледнаха с надежда и поставиха цели за това, към което се стремят и желаят да постигнат. Всички посрещнаха новата година, заредени с положителна енергия от възможността да изразят себе си и да визуализират мечтите си.