Първа медийна кампания #КАКВО Е ДОМ

През ноември месец завърши първата от общо три медийни кампании на тема  #WHAT IS HOME /КАКВО Е ДОМ. Кампаниите имат за цел да фокусират вниманието на обществото върху дълбокия смисъл на мястото, което наричаме дом, причините за принудителната миграция и как липсата на устойчиво развитие и перспективи принуждава много хора да мигрират.