Процедура за избор на регистриран одитор за извършване на външен одит на проект

Каритас София обявява процедура за избор на регистриран одитор за извършване на външен одит на проект. Подробности вижте тук