Процедура за избор на изпълнител

„Каритас София” е благотворителна организация на Католическата апостолическа екзархия в България, създадена  да извършва милосърдни дела от нейно име и да възпитава в уважение и любов.

Ние сме юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност. Мисията ни като доставчик на социални услуги е да помага на най – уязвимите хора: стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, хора, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение, бездомни хора. 

Във връзка с издаване на детска книга със заглавие „Пътуващи приказки“, обявяваме процедура за избор на изпълнител:

Технически параметри за печат на комплект. Комплекта включва кутия и 15 карти с приказки:

  1. Печат и изработка: двустранен пълноцветен печат, биговане и сглобяване.
  2. Формат: размер на кутия ≈ 24х24 см.; разтвор на книга ≈69х23 см.
  3. Материали и изработка на кутия: Кутията ще бъде изработена от каширана мукава/картон, за по-голяма твърдост и здравина на тялото. Финишът ще бъде матов ламинат, за постигане на допълнителна защита и качество. За по-лесно изваждане на картите, се предвижда изрязване на полукръгъл отвор, в края на кутията. Поставяне на допълнителен слой от UVлак върху акценти от дизайна.
  4. Материали и изработка на карта с приказки: Отделните карти ще бъдат разпечатани двустранно и пълноцветно (4+4).
  5. При поръчка на достатъчен тираж. Офсетов печат за по-високо качество и точност на цветовете. Самата карта ще бъде бигована и сгъната на две места. Картонът ще бъде в натурално бял цвят с двустранна арт-текстура

 

- 240/300 грама, тип Rusticus или Gentile. Този тип картон ще позволи лесното и приятно рисуване върху него и ще придаде по-декоративен вид на приказките и рисунките.  

  1. Тираж 200 комплекта. Един комплект се състой от кутия и 15 карти с приказки.

Критерии за избор на изпълнители са:

  1. Съответствие със зададените технически параметри
  2. Стойност на офертата.
  3. Срок за изпълнение.

Офертата задължително трябва да съдържа информация горепосочените критерии за избор на изпълнител.

Офертите се подават в писмен вид:

Лице за контакт: Мартина Райчинова martina.raytchinova@caritas-sofia.org

Краен срок за подаване на оферти: 10.11.2018

Допълнителни документи: Договор за услуга с изпълнител.

Начин на плащане: По банков път.     

Краен срок за определяне на изпълнител на услугата 13.11.2018.

Бележки: Издаването на книжката се осъществява със средства на Каритас София. Изборът на изпълнител се прави само и единствено с цел избор на най – добра оферта въз основа на конкурентен принцип.